สติ๊กเกอร์ LINE ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Sticker Line_BelovedPrincess

ตัวอย่าง ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสติ๊กเกอร์ LINE  ชุด แชทได้บุญ  แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ทั้ง 16 แบบ 

รายได้เพื่อนำไปสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา  สภากาชาดไทย
น่ารักแถมยังได้บุญแบบนี้ เริ่มต้นโหลดกันได้พรุ่งนี้ (4 ธันวาคม)
โหลด ที่นี่ https://store.line.me/stickershop/product/3523/th

ภาพจาก: Partners

- Advertisement -