เมาไม่ต้องขับ กลับบ้านฟรีๆด้วย “ฉลากเบียร์”

 

ticket 2

- Advertisement -

 

เพื่อความปลอดภัยของเหล่านักดื่ม ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงสำนึก CSR ของเบียร์ Stiegl ประเทศเยอรมนี จึงร่วมมือกับบริษัทออกแบบ Demner, Merlicek & Bergmann  ทำแคมเปญแจกตั๋วรถภายในเมือง Salzburg ระหว่างที่เมืองที่เทศกาล เพื่อช่วยส่งให้ลูกค้ากลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยตั๋วเดินทางที่ให้นั้นออกแบบมาแทนที่ตำแหน่งฉลากของเบียร์

 

ticket