Home AD AD Stars 2013 ผลประกวดโฆษณานานาชาติเมืองปูซาน

AD Stars 2013 ผลประกวดโฆษณานานาชาติเมืองปูซาน

Ad stars 2013 busan

 

Ad Stars 2013  อีกหนึ่งเวทีสำคัญของชาวโฆษณา ที่จัดเป็นประจำ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้  ปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 22-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา (ครั้งที่ 7)  ภายในงานมีทั้งสัมมนา  เวิร์คช๊อป และ  นิทรรศการ  แต่ไฮไลท์อยู่ที่การประกาศผลประกวดโฆษณา ซึ่งปีนี้มีผลงานมากกว่า 12,000 ชิ้นที่ส่งเข้าประกวด จาก 59 ประเทศ

รางวัลใหญ่ Grand Prix of The Year ของปีนี้ ตกไปอยู่ที่ งาน TXTBKS ของ DDB DM9JaymeSyfu  , Philippines  และ  Bridge of Life ของ Cheil Worldwide   2 ผลงานนี้ถูกคัดเลือกมาจากผลงานที่ได้รางวัล Grand Prix ทั้ง 14 ประเภท

TXTBKS

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sWlbpoXl8Ew[/youtube]

Bridge of Life 

 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cDsVOXTQAIs[/youtube]

และ ผลงานที่ไ้ด้ Grand Prix มีดังนี้ิ

Uniqlo  Strom Pinterest (Interactive)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VhiHMS_Z71Y[/youtube]

My Blood is red and Black (Integrated)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4tYMMXiH_hs[/youtube]

Batting  practice center 1 (Film)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y3Qtoxit9no[/youtube]

ฺBeijing Duck (Promotion)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EeEXevnWA6g[/youtube]

The Other Side Project (Outdoor)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z_Svo91ZwH0[/youtube]

Ultimate Pencil  (Design)

?B0__120417

Ultimate Pencil : Old Man  (Print Craft)

??B0_120404

Pig  (Print)

con_AW_26_Award Sunlight

Dumb ways to die

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw[/youtube]

 

ส่วนงานของไทยก็มีได้รับรางวัลให้ชื่นใจ ได้แก่

Grand Prix  :  Pig ของ Lowe Thailand (Print)

Grand Prix  : The Other Side Project ของ BBDO Bangkok (Outdoor)

Grand Prix  : Beijing Duck ของ The Leo Burnett Group Thailand (Promotion)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EeEXevnWA6g[/youtube]

Gold : The Bonding Pot ของ BBDO Bangkok (Outdoor)

[vimeo]http://vimeo.com/60160547[/vimeo]

Gold : The Incredible Sharpness  ของ McCann Worldgroup (Interactive)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eEW4KrRwpg4[/youtube]

Gold : Beer Chase  ของ The Sweet Shop (Film Craft)

Silver : Whisky Suicide ของ The Leo Burnett Group Thailand (Public service)

Vodka Suicide

Silver : Vodka Suicide ของ The Leo Burnett Group Thailand  (Print Craft)

vodka suicide

Crystal : Champagne Suicide / Beer  Suicide ของ The Leo Burnett Group Thailand  (Print Craft)

champagne suicide

beer man suicide

Crystal : THAILAND A 5CM ของ McCann Worldgroup (Integrated, Interactive)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iotsAmHzKok[/youtube]

Crystal : Drive Awake ของ BBDO Bangkok (Mobile)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Un5J15ilGlw[/youtube]

Crystal : THE REAL 3D EXPERIENCE ของ McCann Worldgroup  (Integrated)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=obKeGc_Yie8[/youtube]

Crystal : Bicycle ของ Y&R Thailand (Public service)

20130821_Thumb_29849

Bronze : Chase  ของ BBDO Bangkok (Film)

Bronze : Beijing Duck ของ The Leo Burnett Group Thailand (Film)

Bronze : See from Sound  ของ McCann Worldgroup  (Public service)

Bronze : Senior Rebels ของ The Sweet Shop  (Film Craft)

 

ผลประกวดทั้งหมดคลิก ที่นี่ี

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม