“กอริลล่า” ตัดพ้อ ชีวิตนี้อยากเกิดมาเป็น “แพนด้า”


Darwin was wrong APES

หลายปีที่ผ่านมา แพนด้า (Panda) ถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก ตั้งเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่  พร้อมกับได้เลี้ยงดูอุ้มชูเป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากแคมเปญรณรงค์อนุรักษ์แพนด้าจากองค์กรต่างๆ  แต่ขณะเดียวกันสัตว์อื่นๆกลับถูกเมินเฉยอย่างไร้ความสำคัญ  APES (A Project of The Conservation Trust) องค์พิทักษ์สัตว์ประเภทลิง ร่วมกับ เอเย่นซี่ Ogilvy Chicago  ต้องการสร้างความตระหนักถึงว่า สัตว์ประเภทอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกัน ถึงแม้ว่ามันจะไม่น่ารักเหมือนกับแพนด้าก็ตาม ด้วยโฆษณาชุด  Darwin was wrong; it’s survival of the cutest  เป็นการเล่าถึงลิงกอริลล่าตัวยักษ์สีดำเจอถังสีและนั่งทาสีตัวเองให้เหมือนแพนด้า เผื่อจะมีใครมาใส่ใจและช่วยเหลือมันบ้าง

- Advertisement -

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vw20_H-9TFU[/youtube]

Darwin was wrong APES 3