T-Mobile Charity Booth : ยิ่งโทรตู้ ยิ่งได้บุญ

 

CharityBooth7

- Advertisement -

 

กาลเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างมาก  จนทำให้ซากของเทคโนโลยีรุ่นแรกๆอย่าง ตู้โทรศัพท์ถูกทอดทิ้งให้เสียเปล่า  บวกกับการไล่เลี่ยเงินบริจาคก็ไม่มีใครจะสนใจเท่าใดนัก  T-Mobile จึงจับสองอย่างมารวมกันเป็นแคมเปญ  Charity Booth  :  Call Anybody Help Somebody  เมื่อใดที่ใช้บริการตู้โทรศัพท์ที่ได้ซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่  ยิ่งโทรมากเท่าไหร่เงินเหล่านั้นจะถูกนำไปบริจาคองค์การกุศลต่างๆ  แต่ครั้งนี้บริจาคให้กับมูลนิธิสำหรับผู้พิการทางสายตาชาวฮังกาเรียน    ผลงานโดย Agency:  Kirowski Isobar , Budapest, Hungary

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1EKsUE-kg7g[/youtube]