นีลเส็นฯ เผยคนเมินโฆษณา SMS แต่เชื่อเพื่อนมากที่สุด [งานวิจัย]

 

 

- Advertisement -

 

Nielsen บริษัทจัดอันดับเร็ตติ้งสื่อทีวีและวิจัยการตลาดยักษ์ใหญ่ของโลก ล่าสุดทำการสำรวจในประเด็นเรื่อง “ความเชื่อใจหรือไว้วางใจในโฆษณา ทั้งสื่อ Paid, Owned, Earn”  เพื่อทราบถึงปัจจัยใดที่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจในโฆษณาบ้าง ทั้งในสื่อทีวี สิ่งพิมพ์  ดิจิตอล และวิทยุ (Q3 – 2011)

Nielsen สรุปรายงานว่า  โฆษณาข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ(Text Ads)  มีผู้ตอบไม่เชื่อช่องทางนี้มากที่สุดถึง  71%    รองลงมาคือ  แบนเนอร์ (Online Banner) มีผู้ตอบไม่เชื่อ 64%  เท่ากันกับ  Display Ads บนมือถือ  ขณะเดียวกันสื่อดั้งเดิม (Traditional media) ยังค่อนข้างได้รับความเชื่อถือมากกว่า โดยมีผู้ตอบไม่เชื่อ  53%   ส่วนการ Product Placement ในรายการโทรทัศน์ ไม่เชื่อถึง 60%    สำหรับโฆษณาในนิตยสาร ไม่เชื่อ 53%  และ 58% สำหรับโฆษณาในวิทยุ

ผลสรุปรูปแบบโฆษณาที่ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ  “ความคิดเห็นของผู้บริโภคบนออนไลน์” มีผู้ตอบเชื่อ  70%  และ “การแนะนำจากบุคคลที่รู้จัก” มีผู้ตอบเชื่อมากที่สุด  92%

 

Nielsen เสนอว่า   ถ้าหากต้องการลดความรู้สึกไม่ดีต่อโฆษณาของผู้บริโภค นักการตลาดจะต้องอินทริเกตสื่อ Social  กับ  สื่อ Paid เข้าด้วยกัน  ซึ่งทำให้ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคจะมีมากขึ้นถ้าหากมีปัจจัยของ Social เข้ามาร่วมด้วย  เนื่องจากได้รับการการันตีจากเพื่อนที่สร้างความน่าเชื่อถือกับแบรนด์สินค้ามาก่อน  นอกจากนั้นแล้ว Social ก็ได้รับ Ad Recall อยู่ที่ 55% ซึ่งสูงกว่า  Ad Recall ของสื่อที่ไม่ใช่ Social

จากการสำรวจพบอีกว่า “เว็บไซต์ของแบรนด์(Owned Media) หากได้ทำงานร่วมกับโฆษณาออนไลน์(Paid Media) จะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้ 3 เท่าของการใช้โฆษณาออนไลน์เพียงอย่างเดียว”

 

ที่มา : Mediapost , Nielsen