Tag: Zebra

“Starbucks Touch The Pen” ยุคนี้แค่พกปากกาก็จ่ายค่ากาแฟได้

ต้องบอกว่าตัวตนของเงินในยุคนี้ ก้าวไปไกลถึงระดับที่สามารถไปอยู่ในฟอร์มแบบไหนแล้วก็ได้ และหนึ่งในไอเดียของการเปลี่ยนรูปแบบของเงินที่เจ๋งไม่น้อยก็คือ ปากกาจากค่าย Starbucks ที่สามารถใช้ปากกาแตะที่เครื่องรับชำระเงินเพื่อจ่ายค่ากาแฟได้ไม่ต่างจากบัตรเครดิต หรือบัตรเติมเงินยี่ห้อต่าง ๆ ที่ฮอตฮิตอยู่ในทุกวันนี้โดยปากกาดังกล่าวเป็นผลงานการพัฒนาของ Starbucks Japan มีชื่อว่า Starbucks Touch The Pen ที่ใส่เทคโนโลยีการชำระเงินแบบ Contactless ลงไป ทำให้เครื่องรับชำระเงินของทางร้านสามารถเรียกเก็บเงินจาก "ปากกา" ได้โดยตรงผู้พัฒนาปากกาดังกล่าวคือค่ายเครื่องเขียนยี่ห้อ Zebra โดยพวกเขาออกแบบมาทั้งสิ้น...
- Advertorial -