Tag: minor

MINT ขอบคุณผู้ถือหุ้นร่วมเดินไปด้วยกัน เผยยอดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าที่จัดสรร 30% สะท้อนความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ [PR]

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) มีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,858 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถูกออกแบบให้เสนอขายเพื่อให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและตลาดทุนที่มีความผันผวนจากการระบาดของโรค COVID-19 และมียอดจองที่สูงกว่ายอดที่จัดสรรประมาณร้อยละ 30 โดย MINT ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย ทั้งนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ภูมิภาค และต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนรายย่อย ทั้งนี้...

หลากหลาย – รวดเร็ว – เรียนรู้ 3 กุญแจผ่านวิกฤติ ของ “วิลเลียม ไฮเน็ค” แห่ง...

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่หินที่สุดในการดำเนินธุรกิจ โรคนี้ไม่เพียงคร่าชีวิต แต่ยังดับฝันธุรกิจหลายเจ้า เพราะหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 วิกฤติครั้งนี้ หนักกว่าวิกฤติเศรษฐกิจครั้งไหน ๆ เนื่องจากผลกระทบที่ไม่ได้อยู่แค่ในระดับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่เป็นระดับโลก ในอุตสาหกรรมวงกว้าง แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะทุเลาลงแล้ว แต่เศรษฐกิจก็ยังไม่กลับมาคึกคักในทันที ประเทศต่าง ๆ ค่อย ๆ คลายล็อกดาวน์อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการระบาดระลอกสองที่อาจเกิดขึ้นฉับพลัน ทั้งนี้ ในทุกวิกฤติ...

กะเทาะแก่นความคิด “วิลเลี่ยม ไฮเน็ค” กับการรับมือ Digital Disruption พร้อมทุ่มพันล้านปั้นสตาร์ทอัพ Food Tech

แม้ว่าธุรกิจอาหารของกลุ่มไมเนอร์ จะเป็นรองธุรกิจโรงแรม เพราะมีรายได้เป็นอันดับ 2 ด้วยสัดส่วน 39% จากรายได้รวม 14,940 ล้านบาท แต่คิดเป็นตัวเลขแล้วก็ไม่น้อย โดยมีมูลค่าถึง 5,806 ล้านบาท แถมทำกำไรไปได้ถึง 1,024 ล้านบาท (ข้อมูลผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2561) ส่วน ธุรกิจโรงแรมมีรายได้ 8,121 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน...
- Advertorial -