Tag: Aged Society

DITP เปิดคลาสห้องเรียนรุ่นใหญ่“60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก”ยกระดับนักค้าออนไลน์กลุ่มสูงวัยสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ [PR]

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจ เปิดตัวโครงการ  “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มสูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการค้าออนไลน์แบบครบวงจร อาทิ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ แพลตฟอร์มการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดจากอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้กลุ่มผู้สูงวัยสนใจการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น นางสาวบรรจงจิตต์ อังสุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปทั้งในสังคมไทยและระดับโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีประชากรที่อายุ...

บางจาก เจาะกระแส Aging Society ให้โอกาส “ผู้สูงอายุ” ทำงานในปั๊ม สร้างคุณค่า-รายได้

'สังคมผู้สูงอายุ' (Aging Society) กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่ล่าสุดตัวเลขจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 11 ล้านคนจากจำนวนประชากรไทยราว 70 ล้านคน และคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์’ (Aged...

ทำความรู้จัก Silver Age ‘วัยแซ่บในกลุ่มสูงวัย’ พร้อมวิธีสื่อสารให้โดนใจ และการทำคอนเทนต์เพื่อให้คนกลุ่มนี้แชร์

 การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือการมีประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด เป็นสิ่งที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะประเทศไทยเองก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะ Aging Society ใน State ของการเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือ Aged Society เมื่อเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยที่ปีละประมาณ 5 แสนคน...
- Advertorial -