บางจาก เจาะกระแส Aging Society ให้โอกาส “ผู้สูงอายุ” ทำงานในปั๊ม สร้างคุณค่า-รายได้

‘สังคมผู้สูงอายุ’ (Aging Society) กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่ล่าสุดตัวเลขจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 11 ล้านคนจากจำนวนประชากรไทยราว 70 ล้านคน และคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์’ (Aged Society) โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 20 ซึ่งสร้างความกังวลให้กับตลาดแรงงานไทยว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากสังคมสูงวัยเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วกว่าที่คาดไว้

- Advertisement -

โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงอายุมาโดยตลอด พร้อมการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เพราะแท้ที่จริงแล้วผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังมีศักยภาพในการทำงานไม่แพ้วัยแรงงาน อีกทั้งยังมีทักษะความชำนาญ รวมถึงความรับผิดชอบงานสูงในตำแหน่งงานและจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสม

เช่นเดียวกับ ‘บางจาก’ ที่มองเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในสังคมไทย พร้อมมอบ ‘โอกาส’ ให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพและมีรายได้สำหรับดูแลครอบครัว มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยไม่มองว่าตนเองเป็นภาระสำหรับลูกหลาน ซึ่งบางจากถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมสนับสนุนโครงการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในตำแหน่งงานในธุรกิจต่างๆ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุมานานกว่า 10 ปี

และเพื่อตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ บางจากได้ปล่อยคลิปวีดีโอความยาว 1:19 นาที ภายใต้แนวคิด ‘บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ’ ที่สร้างจากเรื่องจริงของ ‘ป้าอารีย์’ หนึ่งในพนักงานผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้สูงอายุก็ต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของลูกหลานและมองหางานทำอยู่ตลอดเวลา หากแต่ต้องติดกับปัญหาเรื่องอายุทำให้ไม่สามารถสมัครงานที่ไหนได้ จนกระทั่งได้รับโอกาสจากบางจากที่ยินดีรับป้าอารีย์เข้าทำงาน

นี่ถือเป็นจุดเล็กๆ ของภาคเอกชนที่กำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้สุงอายุก็สามารถทำงานได้และสามารถหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ลดการพึ่งพิงผู้อื่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Bangchak