Tag: Adman Awards

ชุดภาพถ่ายโครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ สู่ “อักขรานุกรม ก-ฮ”

จัดกันมาต่อเนื่องแล้วเป็นปีที่ ๒ สำหรับ โครงการ “CanonLife Redefine” หนึ่งในโครงการ CSR ที่ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่แตกต่าง และสามารถแสดงเอกลักษณ์ ตัวตนของแบรนด์ Canon ได้อย่างโดนเด่น ผ่านการประกวดภาพถ่ายและรวบรวมภาพของผู้ชนะนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆ ในรูปแบบโปสเตอร์และ E-Book มอบให้แก่สถานศึกษากว่า ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ จนสามารถคว้า ๒ รางวัล จากเวที...

โหวตผลงานโฆษณาโดนใจที่สุด! Adman Award Popular Vote 2017 ในยุค ‘การสื่อสารไร้รูปแบบ’

แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2017 (Adman Awards & Symposium 2017) รางวัลสุดยอดโฆษณาและสื่อสารการตลาดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของวงการโฆษณาและสื่อสารการตลาดของประเทศ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ภายใต้ธีม “การสื่อสารที่ไร้รูปแบบ” หรือ โน ฟอร์แมท ครีเอทิวิตี้ (No Format Creativity) เพื่อกระตุ้นคนโฆษณาให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีทำให้คนทั่วไปสามารถสร้างคอนเทนต์ได้เอง โฆษณาในรูปแบบเดิมๆ...
- Advertorial -