ชุดภาพถ่ายโครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ สู่ “อักขรานุกรม ก-ฮ”

จัดกันมาต่อเนื่องแล้วเป็นปีที่ ๒ สำหรับ โครงการ “CanonLife Redefine” หนึ่งในโครงการ CSR ที่ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่แตกต่าง และสามารถแสดงเอกลักษณ์ ตัวตนของแบรนด์ Canon ได้อย่างโดนเด่น ผ่านการประกวดภาพถ่ายและรวบรวมภาพของผู้ชนะนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆ ในรูปแบบโปสเตอร์และ E-Book มอบให้แก่สถานศึกษากว่า ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ จนสามารถคว้า ๒ รางวัล จากเวที ADMAN AWARDS 2016 ที่จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้แก่ รางวัลซิลเวอร์ประเภท Best Use of Corporate Image & Communication และรางวัลบรอนซ์ ประเภท Co-Creation & User Generated Content

- Advertisement -

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา Canon ได้ต่อยอดจัดกิจกรรม CanonLife Redefine ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยในปีนี้ใช้ชื่อว่า CanonLife Redefine ครั้งที่ ๒ อักขรานุกรม ก-ฮ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่น พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายด้วยพระองค์เองเสมอ จึงเป็นที่มาในการจัดประกวดภาพถ่าย โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสื่อความหมายของพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว ถ่ายทอดออกมาผ่านภาพถ่ายโครงการหลวงหรือโครงการในพระราชดำริ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงสร้างไว้ให้ชาวไทยสืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น

และทาง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ประกาศผลผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลงานชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ภาพถ่ายหมวด ว. แหวน ภาพสะพานภูมิพล ถ่ายโดย คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๒ รางวัลด้วยกัน คือ ภาพถ่ายหมวด ข.ไข่ ภาพโรงสีข้าวที่ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายโดย คุณสุกฤษฎิ์  หิรัญสารพงศ์ และ ภาพถ่ายหมวด ป. ปลา ภาพสะพานพระรามแปด โดย คุณรุ่งทิวา  สิริเรืองปัญญา

หลังจากการประกาศผล Canon ได้รวบรวมภาพถ่ายจากผู้ชนะในแต่ละหมวดอักษร ก-ฮ จัดทำเป็น อักขรานุกรม ก-ฮ ส่งมอบให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศไทย ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ว่า..

“การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนาน หรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคม ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ได้อีกแรงหนึ่ง”

สุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปชมผลงานภาพถ่าย CanonLife Redefine ครั้งที่ ๒ อักขรานุกรม ก-ฮ ที่ Canon ได้รวบรวมไว้ให้ในรูปแบบ Interactive E-book สามารถเข้าไปรับชมได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ https://life.canon.co.th/redefine2ebook/