Tag: โซลาร์เซลล์

เมื่อ “โซลาร์เซลล์” เป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด! ส่อง 3 โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่สุดคูล เอาใจคนยุค 4.0 ให้ใช้ชีวิต “ง่าย”...

เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี1 ที่ “พลังงานแสงอาทิตย์” ถูกนำมาพัฒนา และใช้อย่างแพร่หลายในรูปแบบของ “โซลาร์เซลล์” ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับดาวเทียมในอวกาศ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากขึ้น อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) หรือแบบที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm) ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ทดแทน หรือใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ “แสงอาทิตย์” ยังถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ให้พลังงานมากกว่าปริมาณพลังงานที่มนุษย์ใช้รวมกันทั้งโลก...
- Advertorial - ADFEST 2020