Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: วัยรุ่น

McCANN เจาะลึกพฤติกรรมและความคิด ‘วัยรุ่น วัยวุ่น’ สื่อสารแบบไหนให้โดนใจ

“แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป” ได้จัดทำผลสำรวจพฤติกรรมและความคิดของกลุ่มวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ที่จัดทำโดย Truth Central หน่วยงานวิจัยในเครือ ภายใต้ธีม “Kaleidoscope kids” ที่หมายถึงกลุ่มวัยรุ่นจากทั่วโลกในยุคนี้ที่เปิดรับแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันจนก่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย ยุพิน สุวรรณโสภณ มันท์ซิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาวิจัยในหัวข้อ“Truth About Youth” เป็นการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง...

LATEST POST

MOST POPULAR