Tag: พลังงานทดแทน

เศรษฐกิจหมุนเวียนทางออกขยะพลาสติก GC ร่วมเปลี่ยนโลกสร้างมูลค่าทรัพยากร [PR]

สหประชาชาติตระหนักว่า สภาพแวดล้อมปัจจุบันของมนุษย์ทั่วโลก ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสากล จึงมีแนวนโยบายมุ่งเน้นให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองเป็นสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ทุกองค์กร ตระหนักร่วมกันในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในประเทศของตนเอง  เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา มีการประชุมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศอินเดีย มีหัวข้อคือ  “ Beat Plastic Pollution” ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ โดยมี Theme ว่า “เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราอย่างไร เพื่อช่วยลดภาวะมลพิษ และขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น เพื่อธรรมชาติที่จะคงอยู่...

EA รุกต่อเนื่องจับมือบิ๊กพันธมิตร เร่งดันภารกิจพลิกโลก “พลังงานทดแทน”

“พลังงาน” มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์อย่างมาก และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก เมื่อไหร่ที่พลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับธุรกิจทั้งโลกได้ จังหวะดังกล่าวอาจทำให้ทุกภาคส่วนเหลียวหลังแลหน้ามองหา “พลังงานทางเลือก” หรือ“พลังงานทดแทน” มากขึ้นปัจจุบันพลังงานทดแทน มีบทบาทและความสำคัญบนโลกใบนี้เพิ่มเท่าทวีคูณ เพราะนอกจากจะสรรหาได้จาก “ธรรมชาติ” ยังนำมาใช้ได้อย่างไม่จำกัด และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อเทียบกับพลังงานน้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เกิดจากฟอสซิลทับถมกันเป็นเวลานับล้านปี ใช้แล้วหมดไปซ้ำยังใช้แล้วก่อให้เกิดมลพิษตามมาอีกมายมายเมื่อทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงการรักษาความยั่งยืนของโลก “พลังงานทดแทน” จึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่ถูกพลิกให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักที่นำไปใช้ประโยชน์แทนพลังงานเดิมๆหากพูดถึงองค์กรที่เปิดฉากรุกพลังงานทดแทน “บริษัท พลังงานบริสุทธิ์...

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ หนุนพลังงานทดแทนในชุมชน

กว่า 2 ทศวรรษ ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยการให้ทุนสำหรับการค้นคว้าวิจัย การสาธิต และนำร่องโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน เป็นโครงการหนึ่งที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินงานโดยกระทรวงพลังงาน ได้ผลักดันให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดและชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพพลังงาน พื้นที่  และการยอมรับของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านพลังงาน สามารถบริหารจัดการพลังงานในชุมชนตนเองได้  และเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงประโยชน์ของการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานระดับพื้นที่และพัฒนาสู่โครงการต้นแบบได้อย่างยั่งยืนโครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนไปแล้วนั้น เช่น...