Tag: ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

dr.ake chula

เล่าเรื่อง Marketing 5.0 กับ 5 เทคโนโลยีสำคัญ แถมด้วยการตลาด “สายมู” สไตล์ไทย เมื่อไหร่ควรใช้

อัปเดทเทรนด์การตลาดระดับโลก จากแนวคิดและประเด็นสำคัญในหนังสือ Marketing 5.0 ซึ่งมีผู้เขียน 3 คน นำโดย Philip Kotler ปรมาจารย์ด้านการตลาดระดับโลก หรือบิดาการตลาดสมัยใหม่ ร่วมกับ Hermanwan Kartajaya และ Iwan Setiawan มีไฮไลต์ 5 เทคโนโลยีการตลาดสำคัญ ส่วนเทรนด์การตลาดในประเทศไทยเจาะลึกกระแสการตลาด “สายมู” มาดูว่าเมื่อไหร่ควรใช้และควรหยุดปี...
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ถอดรหัส 6 Mindsets “แมคคินซีย์” แก้ปัญหาโควิด กับ 4 การตลาดใหม่จากห้องเรียน “เคมบริดจ์”

ตลอดปี 2563 ยาวมาถึงปี 2564 สถานการณ์ COVID-19 คือปัจจัยสำคัญ ทำให้ธุรกิจอยู่บนความไม่แน่นอน การจะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งใหญ่นี้ไปให้ได้ ต้องสร้างวิธีคิดใหม่ (Mindset) ในการแก้ปัญหา แล้วนำมาใช้บริหารจัดการธุรกิจ เรียนรู้การตลาดใหม่ๆ ในวันที่ผู้บริโภคไม่เหมือนเดิมมาดูมุมมองจากที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลก McKinsey & Company ที่ได้ออกบทวิเคราะห์และองค์ความรู้ใหม่ในปี 2021 เรื่อง 6 Mindsets วิธีคิดในการแก้ปัญหา...
- Advertorial -