Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ลดปัญหาขยะ อดีตนักออกแบบ Dyson ผลิต “rCup” แก้ว Mug ที่ทำจาก “แก้วกาแฟใช้แล้ว”

ธุรกิจกาแฟ ทั้งสตาร์ทอัพ และไม่ใช่สตาร์ทอัพอาจเป็นที่จับตาของแวดวงธุรกิจทั่วโลกในแง่ของมูลค่า ว่าพวกเขาจะเติบโต และขยายบริการออกไปได้ขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจสนใจน้อยเกินไปก็คือเรื่องของ "ขยะพลาสติก-ขยะกระดาษ" ที่เกิดจากการเติบโตของธุรกิจกาแฟเหล่านั้น เฉพาะในอังกฤษ มีตัวเลขว่าในแต่ละปี ถ้วยกาแฟราว 2,500 ล้านใบถูกทิ้งกลายเป็นขยะให้ต้องจัดการหลังจากการใส่กาแฟเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลย และการรีไซเคิลขยะเหล่านี้ พบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะรายงานจาก FastCompany ระบุว่าในแก้วกระดาษมีการผสมพลาสติกลงไปด้วย ทำให้เวลารีไซเคิลต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อแยกกระดาษกับพลาสติกออกจากกันก่อน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจกาแฟกลายเป็นแรงกดดันให้บรรดาธุรกิจกาแฟต้องมองหาโซลูชันเข้ามาช่วย และส้มก็หล่นใส่ดีไซเนอร์อย่าง Dan Dicker อดีตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Dyson...

มาร์เก็ตบัซซ เผยโพลความคิดเห็น “คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหน?” ชี้คนไทย 87% มีแนวโน้มจะโหวตพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม [PR]

จากโพลสำรวจความคิดเห็นโดยมาร์เก็ตบัซซ เมื่อถามถึงประเด็นทางสังคมที่ประชาชนเป็นกังวล ปรากฏว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่คนไทยโหวตให้เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศมากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น, การทุจริตคอรัปชั่น, การจราจรติดขัด, อาชญากรรม และเศรษฐกิจ โพลจาก มาร์เก็ตบัซซทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,000 คน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562 และเมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด พบว่ามลภาวะทางอากาศ สูงถึง 55%, รถติด 40%...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR