Tag: ทุนการศึกษา

มูลนิธิฯสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย แจกทุนการศึกษา 30,000 บาท 16 ทุน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2561 จำนวน 16 ทุนปีละ 30,000 บาท จนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ฟรี !คุณสมบัติผู้สมัคร • เกรดขั้นต่ำ 2.0 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 •...

AP ฉีกกฎอีกรอบมอบทุนการศึกษา เป็น “ตารางเมตร” และ “พื้นที่การใช้ชีวิต” แทนเงิน #APSpaceScholarship

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ. 2559 มีจำนวนผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎรประมาณ 5.6 ล้านคน แต่ในความเป็นจริงแล้ว คาดการณ์ว่า มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของเรามากถึง 13 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางวัน นั่นเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าความเจริญของประเทศไทยยังคงมีลักษณะกระจุกตัวตามเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ คุณภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงเรื่องของ "การศึกษา" ทุกๆ ปีมีนักเรียนต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อย ที่ต้องย้ายเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ด้วยวิถีชีวิตคนเมืองที่ไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กๆ เหล่านี้จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในการพบกับสังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น...