Tag: ตลาดรองเท้านักเรียน

ไขความลับ “นันยาง ช้างดาว” ไม่ทำตลาด 60 ปี ทำไมแบรนด์ไม่ตาย?! พร้อมทางรอดเมื่อตลาดไม่โต

ธรรมชาติของการแข่งขันในตลาด  สินค้าที่ไม่ค่อยถูกกระตุ้นจากการตลาดด้วยวิธีต่างๆ หรือไม่มีการออกสินค้าใหม่เพื่อให้แบรนด์มี Movement ให้ผู้บริโภคเห็นได้บ่อยๆ โอกาสที่จะอยู่รอดได้ต้องถือว่าน้อยมากหรืออาจเป็นศูนย์ไปเลย ถ้าไม่ใช่แบรนด์ที่เป็น Monopoly หรือไม่มีคู่แข่งจริงๆ เพราะแม้แต่สินค้าที่คนต้องกินต้องใช้ทุกๆ วัน หรือสินค้าในกลุ่มปัจจัย 4 ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตก็ยังต้องพึ่งพาการตลาด เพื่อแย่งชิงโอกาสเติบโตและสามารถอยู่รอดในตลาดกันอย่างถ้วนหน้า ดังนั้น การที่สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแม้จะไม่ได้เติบโตหวือหวา หรือเป็นกระแสที่ทุกคนในตลาดต้องให้ความสนใจ แต่ยังคงสามารถขายสินค้าได้เรื่อยๆ ด้วยโปรดักต์เดิมๆ รูปแบบเดิมๆ และอยู่รอดมาได้มากกว่า 6 ทศวรรษ จึงไม่ใช่เรื่องที่จะพบเห็นได้บ่อยนัก...

ศึกรองเท้านักเรียนเดือดรับเปิดเทอม ซีซั่นขายใหญ่แห่งปี แย่งชิงตลาดนักเรียนไทย 15 ล้านคน

แม้อัตราการเกิดของประชากรไทยจะลดลง แต่ตลาดรองเท้านักเรียนยังสามารถเติบโตได้ โดยเฉลี่ย 5% ต่อปี เนื่องจากในช่วง 5 – 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนในไทยอยู่ในระดับคงที่ คือ 15 ล้านคน เพราะในขณะที่มีคนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลาเดียวกันก็มีเด็กก้าวสู่วัยเรียนประถม และมัธยมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมองเห็นฐานลูกค้าที่แน่นอนว่าเป็นกลุ่มไหน มีพฤติกรรมอย่างไร และเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริง การทำตลาดรองเท้านักเรียนไม่ง่าย! ทั้งยังมีความท้าทาย "ช่วงหน้าขาย"...

LATEST POST

MOST POPULAR