HomeBrand Move !!“ท่องเที่ยวฟื้น” AIS เปิดผลงาน Q1 รายได้แตะ 5 หมื่นล้านบาท

“ท่องเที่ยวฟื้น” AIS เปิดผลงาน Q1 รายได้แตะ 5 หมื่นล้านบาท

แชร์ :

ais logo เอไอเอส โลโก้AIS รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 โดยมีรายได้อยู่ที่ 53,293 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 8,451 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยหนุนมาจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศงบลงทุนในปีนี้อยู่ที่ 25,000-26,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งโครงข่าย 5G และอินเทอร์เน็ตบ้านให้มีความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตของผู้บริโภคและอุตสาหกรรม

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ของ AIS พบว่า ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 45 ล้านเลขหมาย เติบโตขึ้น 408,400 เลขหมาย โดยได้รับอานิสงส์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนผู้ใช้งาน 5G ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 9.9 ล้านเลขหมาย เติบโตขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การขยายการใช้งานโครงข่ายอัจฉริยะ 5G พบว่า ขณะนี้มีครอบคลุมแล้วมากกว่า 90% ของประชากร

ในส่วนธุรกิจบรอดแบนด์ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายใต้ AIS 3BB FIBRE3 อยู่ที่ 4.8 ล้านราย เติบโตขึ้น 72,700 ราย และธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร AIS รายงานว่ามีการเติบโตขึ้น 20% จากความสามารถของโครงข่าย 5G และศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ ประกอบกับการรับรู้รายได้การให้บริการลูกค้าองค์กรของ 3BB

(ข้อมูล ณ มีนาคม 2567)


แชร์ :

You may also like