HomePR NewsICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย [PR]

ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย [PR]

แชร์ :

ไอคอนสยาม ชวนทุกท่านดื่มด่ำไปกับงานศิลปะประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เริ่มจากงานศิลปะจากฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาจิตรกรรมไทย สาขาวิชาประติมากรรมไทย และสาขาวิชาหัตถศิลป์ ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ทัย ไท ไทย” ที่รวบรวมผลงานอันเป็นรากฐานของศิลปะประจำชาติ ทั้ง ๓ สาขาวิชา คือ จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย และหัตถศิลป์ ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์การค้นคว้า ตีความ และสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบและแนวคิดงานอย่างไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทัย” คำแรกนี้ สื่อความหมายถึง “หทัย” คือ ใจที่รักงานการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม  หรือ “อุทัย” คือ ความเริ่มต้นในการคิดสร้างสรรค์งาน อันเป็นก้าวของนักศึกษาที่จะก้าวเดินออกไปสู่โลกก้าวต่อไป

ไท” คำที่สอง สื่อความหมายถึง “ความเป็นอิสระ เสรี” ที่เป็นรากฐานสำคัญของคนไทย ที่ล้วนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และสะท้อนความงดงามผ่านงานศิลปกรรมได้อย่างปัจเจก

ไทย” คำที่สาม สื่อความหมายถึง “คนไทย และชาติไทย” ที่มีความงดงามทางศิลปกรรมอย่างเป็นอัตลักษณ์ จนเป็นที่ประทับใจของผู้คนที่เคยพบเห็นความงดงามทางวัฒนธรรมของชาติ

นิทรรศการ “ทัย ไท ไทย” จึงแสดงงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาจิตรกรรมไทย สาขาวิชาประติมากรรมไทย และสาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่เป็นระบบ รังสรรค์ถ่ายทอดเป็นชิ้นงานที่สืบทอดรูปแบบ และแนวคิดทางศิลปกรรมอย่างไทย ผสมผสานกับจินตนาการการสร้างสรรค์ของนักศึกษา เพื่อสืบทอดรักษาอัตลักษณ์ความงานของไทยสืบไป โดยสามารถชมงานได้ที่ ICON ART & CULTURE SPACE ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2567

RELEASE สถานะของผู้เฝ้ามอง โดยศิลปินเอกพงษ์ ใจบุญ  

นิทรรศการที่สร้างสรรค์ขึ้นแนวคิดในฐานะผู้เฝ้ามองธรรมชาติ และการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เมื่อมีสิ่งหนึ่งกำเนิดขึ้นมาก็จะต้องเสียอีกสิ่งหนึ่งเป็นการทดแทนกันไป ไม่มีมากไปหรือไม่มีน้อยไป เมื่อเรารู้จักปล่อยวาง ปรับตัว และเข้าใจ เราก็จะสามารถใช้แนวทางของการใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวเราได้อยู่เสมอ

ดั่งเช่นผีเสื้อแสนสวยที่บินมาเกาะที่ต้นไม้ ต้นหนึ่งออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งทั้งต้น ความงามที่เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นจะหาสิ่งใดเปรียบเทียบได้ยากยิ่งหากสิ่งที่เห็นอาจจะมิได้เป็นความจริงและสวยงามเสียทั้งหมด เหตุจากผีเสื้อนั้นได้เกิดจากแม่ที่มาวางไข่ลงไปในเปลือกของต้นไม้นั้น และเกิดเป็นหนอนผีเสื้อที่จะเข้าไปกัดกินแก่นไม้เพื่อเติบโตเป็นดักแด้ ก่อนจะลอกคราบออกมาเป็นผีเสื้อตัวนั้น หากหนอนผีเสื้อมีจำนวนมากพอก็จะกัดกินแก่นไม้จนต้นไม้นั้นยืนต้นตาย ความงามของดอกไม้นั้นเราก็มิอาจจะได้เจออีกในปีถัดไป และเราจะไม่ได้เจอผีเสื้ออีกเช่นกัน แต่แท้จริงแล้ว เราจะต้องโกรธผีเสื้อตัวนั้นไหมที่กัดกินต้นไม้ต้นนั้น  แต่เมื่อเราพิจารณาความจริงแล้วผีเสื้อก็กัดกินแก่นไม้เพื่อความอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองต่อไป ส่วนต้นไม้หากมีหนอนกัดกินไม่มากต้นไม้ก็จะรักษาตัวเองให้อยู่รอดต่อไปเช่นกัน หรือถึงแม้จะถูกกัดกินจนต้นไม้นั้นตายจากไป แต่ก็ยังมีเมล็ดพรรณที่จะให้กำเนิดงอกงามเป็นต้นไม้ ต้นต่อไปอีกมากมาย เป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ ชมนิทรรศการและเฝ้ามองธรรมชาติได้ ณ ICONLUXE Pop up Space ชั้น 1

นิทรรศการ มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง

ตั้งแต่ครั้งโบราณนานมามนุษย์มีความเชื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของการ “ขอพร” ให้แก่ชีวิตตนเองเกิดความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในชีวิต ความเป็นอยู่ ที่ดีมีความสุขสบายยิ่งขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าความ “มั่งคั่งร่ำรวย” ตามความเชื่อในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกมีการขอพรให้โชคดีกับเทพแต่ละองค์แตกต่างกันไป แต่ในไทยและแถบเอเชียเราจะมีเทพอยู่ ๔ องค์ ที่จะไม่นึกถึงไม่ได้นั้นก็คือ“4มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง” ผู้ที่ถือครองทรัพย์สมบัติเป็นอเนกอนันต์ที่คนทั่วโลกต่างเชื่อว่า ที่สุดแห่งการประทานความร่ำรวย ความสำเร็จให้แก่ผู้ที่บูชา เพราะต่างมีความเชื่อและศรัทธา ว่าช่วยจะดลบันดาลพรต่างๆให้สำเร็จดั่งใจหวัง “4มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง”เป็นที่เล่าขานต่อกันมา ได้แก่ พระพิฆเนศ ท้าวเวสสุวรรณ พญานาค พญาครุฑ ซึ่งคนทั่วทั้งโลกต่างเชื่อว่า ที่สุดแห่งการประทานความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่บูชาเทพที่เชื่อกันว่าช่วยดลบันดาลพรต่างๆให้สำเร็จดังใจหวัง ชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ณ พื้นที่ Arts Way ชั้น M

ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจร่วมกันชมนิทรรศการทั้ง 3 งานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และดื่มด่ำกับงานศิลปะที่น่าหลงใหลในพื้นที่ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM


แชร์ :

You may also like