Homehttps://www.brandbuffet.in.th/dating-simulation/คาด “TikTok” พัฒนาแอป Photos แชร์ภาพแข่ง Instagram

คาด “TikTok” พัฒนาแอป Photos แชร์ภาพแข่ง Instagram

แชร์ :

แข่งมาแข่งกลับ เมื่อ “Meta” เจ้าของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Instagram และ Facebook ลงมาลุยกับคอนเทนต์วิดีโอเพื่อแข่งกับ TikTok อย่างจริงจัง นี่อาจถึงเวลาที่ TikTok จะโต้กลับบ้างแล้วก็เป็นได้ เพราะมีรายงานจากสื่อตะวันตกว่า TikTok อาจกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ TikTok Photos ที่สามารถอัปโหลด – แชร์ภาพ ได้กันอย่างขะมักเขม้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ผู้ที่จับสังเกตได้ถึงการโต้กลับครั้งนี้คือ AssembleDebug ที่พบข้อความแปลก ๆ บางประการในซอร์สโค้ดของ TikTok โดยข้อความเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่า พวกเขากำลังพัฒนาสิ่งใหม่ในชื่อ TikTok Photos อยู่นั่นเอง และ AssembleDebug ยังได้นำตัวอย่างของข้อความที่ปรากฏภายในซอร์สโค้ดออกมาบอกกัน เช่น

 • Open TikTok Photos
 • Get TikTok Photos
 • Open TikTok Photos
 • Get TikTok Photos
 • Share this post to TikTok Photos
 • Share
 • Your post has been shared to TikTok Photos
 • TikTok Photos
 • On TikTok Photos
 • Share to TikTok Photos
 • Reach other like-minded people who enjoy photo posts
 • Share photo posts to TikTok Photos

ทั้งนี้ หากสังเกตุข้อความดังกล่าวจะพบว่า เป็นการบอกถึงความสามารถของแอปพลิเคชัน TikTok Photos อยู่กลาย ๆ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น แชร์ภาพ อัปโหลดรูปภาพ โดยใช้ศักยภาพของแอปพลิเคชัน TikTok ในการกระตุ้นให้คนเข้าไปใช้งาน TikTok Photos ด้วย

หากเป็นจริง ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว กับการที่ TikTok จะกลับมารุกในแพลตฟอร์มด้านการโพสต์และแชร์ภาพ ทั้ง ๆ ที่ความสนใจของผู้คนในทุกวันนี้ อยู่กับคลิปวิดีโอสั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ (เห็นได้จากการเปิดตัว YouTube Shorts และ Instagram Reel)

Source

Source


แชร์ :

You may also like