HomeInsightเจาะตลาดน้ำอัดลม 6.2 หมื่นล้าน พฤติกรรมคนไทย 60% เลือกซื้อแบบไม่มีน้ำตาล

เจาะตลาดน้ำอัดลม 6.2 หมื่นล้าน พฤติกรรมคนไทย 60% เลือกซื้อแบบไม่มีน้ำตาล

แชร์ :

ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมกลับมาโตสูงสุดในรอบหลายปี โดยในปี 2566 มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 62,000 ล้านบาท เติบโต 16% จากปี 2565 ที่เติบโตเพียง 1.8%

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ล่าสุด Kantar บริษัทวิจัยข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและการวิเคราะห์ชั้นนำของโลก ได้การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มนอกบ้านของผู้บริโภคไทย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงสุดในการบริโภคนอกบ้าน จากความหลากหลายทั้งในแง่ของแบรนด์และตัวสินค้า

นอกจากนี้หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายได้ผลักดันให้การบริโภคนอกบ้านมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ในทุกช่องทางรวมถึง ภัตตาคาร ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มต่างๆ ก็ได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์ที่ดีขึ้นในขณะนี้ โดยเฉพาะสินค้าประเภทชา กาแฟสด รวมถึงน้ำชงต่างๆ แต่สินค้าบางประเภทมีความต้องการของผู้บริโภคลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องดื่มทางเลือก (Functional Drink) และน้ำผลไม้ (Juice)

แม้ปัจจุบันผู้บริโภคจะมีตัวเลือกหลากหลายในสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม แต่ “น้ำอัดลม” ก็ยังเป็นเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด จากการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของแบรนด์ รสชาติ รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

น้ำอัดลมยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นประเทศเขตร้อน ทำให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ช่วยสร้างความสดชื่นให้กับร่างกาย จากงานวิจัยของ Kantar พบว่า 90% ของผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองเลือกซื้อน้ำอัดลมเพื่อบริโภคนอกบ้าน โดยมีความถี่ในการซื้อสินค้ามากกว่า 22 ครั้งต่อปี และใช้จ่ายประมาณ 19 บาทต่อครั้ง

ผู้บริโภคต้องการเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลย แต่ยังคงรสชาติที่ดีอยู่ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงของประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงและย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมือง รวมทั้งมีความต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพสูงขึ้น

“โคล่า” ถือเป็นหมวดเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในน้ำอัดลม แต่หากสำรวจลงลึกไปในกลุ่มสินค้าที่ไม่มีน้ำตาล พบว่าสินค้าในกลุ่ม Lemon-lime และรสชาติอื่นๆ สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ดีกว่า

ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคทำให้น้ำอัดลมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมมีความนิยม “ลดลง” ด้วยเช่นกัน Kantar พบว่าผู้บริโภคกว่า 60% เลือกซื้อน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลเพื่อการบริโภคนอกบ้านและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคจึงเป็นแนวทางที่ทำให้แบรนด์สามารถเติบโตต่อไปในตลาดที่แข่งขันสูง ปัจจุบันน้ำอัดลมที่เพิ่มวิตามินและคุณประโยชน์ในแง่ของสุขภาพ หรือน้ำอัดลมทางเลือก (Functional Carbonated Soft Drink) กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยสินค้าในกลุ่มนี้สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทั้งจากผู้บริโภคเดิมในกลุ่มสินค้าน้ำอัดลมเอง และสินค้าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ

น้ำอัดลมทางเลือกได้รวมความต้องการของผู้บริโภคไทย ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ การเสริมวิตามิน และคุณประโยชน์ด้านสุขภาพออกมาเป็นสินค้าที่โดนใจผู้บริโภค สามารถพัฒนาตลาดในกลุ่มเครื่องดื่มให้เติบโตขึ้น น้ำอัดลมทางเลือกสามารถดึงดูดผู้บริโภคจากกว่า 40% ในปี 2565 เป็นกว่า 50% ของผู้บริโภคทั้งหมดในปี 2566

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE


แชร์ :

You may also like