Homeare zendaya and tom holland datingโพรเทคส์ เปิดตัวโฆษณาใหม่ “กล้าเปื้อน เพื่อเปลี่ยน” [PR]

โพรเทคส์ เปิดตัวโฆษณาใหม่ “กล้าเปื้อน เพื่อเปลี่ยน” [PR]


โพรเทคส์ ที่ผสานแฟลกซ์ซีด ออยล์ ช่วยลดแบคทีเรียและปกป้องผิวอย่างเป็นธรรมชาติ เปิดตัวโฆษณาใหม่ สนับสนุนให้ทุกคนออกไป “กล้าเปื้อน เพื่อเปลี่ยน”

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โฆษณาชุดใหม่ของ โพรเทคส์ ที่ชวนให้ทุกคนมี “ความกล้า” หลุดจากกรอบความกลัว ไปลงมือทำสิ่งใหม่ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อตัวเอง ผู้อื่น และสังคม เพราะเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการลงมือทำ และการสัมผัสโดยไม่กลัวเปื้อน

โดยโพรเทคส์ ได้รับแรงบันดาลใจจากความกล้าของเด็กผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่นอกจากจะใช้เสียงในการสื่อสารและใช้ชีวิตส่วนใหญ่แล้ว ยังต้องใช้การสัมผัสมากกว่าคนอื่น เพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเอง เราจึงเห็นพลังของการสัมผัส ความกล้าลงมือทำอย่างไม่กลัวเปื้อนของเด็กๆ เพื่อให้ผู้คนในสังคมตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะกล้าลงมือทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้มากกว่านี้หรือไม่

โพรเทคส์ จะยังไม่หยุดอยู่ที่จุดนี้และจะสานต่อกับกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้ทุกคน กล้าเปื้อน เพื่อลอง เรียนรู้ และสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับตนเองและคนรอบข้าง  และอยากให้ทุกคนร่วมเส้นทาง #กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยน ด้วยกัน

ร่วมชมเรื่องราวของโพรเทคส์ได้ที่ : https://bit.ly/3SPMpxm

#Protex #ProtexTH #กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยน


You may also like