HomeBrand Move !!‘ไทยเบฟ’คุมบริหาร ปิดฉากตระกูลอุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง ‘อมรินทร์’ ขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ต-ลาออกทุกตำแหน่ง

‘ไทยเบฟ’คุมบริหาร ปิดฉากตระกูลอุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง ‘อมรินทร์’ ขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ต-ลาออกทุกตำแหน่ง

แชร์ :

ก่อนหน้านี้ บมจ.อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่น หรือ AMARIN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ (ทายาทผู้ก่อตั้ง อมรินทร์) ขายหุ้น Big Lot จำนวน 138,387,052 หุ้น สัดส่วน 13.86% ของหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในอมรินทร์ คิดเป็นรวมมูลค่า 761 ล้านบาท

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยขายให้ บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารไทยเบฟ และคุณปณต สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ทายาท เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ล่าสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2566  บมจ.อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ  เรื่องการลาออกของกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 ดังนี้

1. คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

2. คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

3. คุณโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติแต่งตั้ง คุณศิริ บุญพิทักษ์เกศ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยอยู่ระหว่างสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งแทน

สำหรับคุณศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นผู้บริหารจากกลุ่มไทยเบฟ เข้ามาเป็นกรรมการ อมรินทร์  ตั้งแต่ปี 2561 (หลังจากไทยเบฟ เข้ามาซื้อหุ้น อมรินทร์ ครั้งแรก) ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้บริหารทีวีดิจิทัล ช่องอมรินทร์ทีวี 34 

ปิดฉาก 47ปี ตระกูลอุทกะพันธุ์บริหารอมรินทร์ 

บมจ.อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารชื่อดัง “บ้านและสวน” และอีกหลากหลายฉบับ รวมทั้งทีวีดิจิทัล ช่องอมรินทร์ 34  เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งโดย คุณชูเกียรติ  อุทกะพันธุ์ เมื่อปี 2519 หรือกว่า 47 ปี

ย้อนไปช่วงปลายปี 2559 กลุ่มอมรินทร์ ที่ขณะนั้นประสบปัญหาขาดทุนจากธุรกิจทีวีดิจิทัล ได้เพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น เป็นมูลค่ากว่า 850 ล้านบาท (ราคาหุ้นละ 4.25 บาท) โดยขายหุ้นให้ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ของของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคุณปณต สิริวัฒนภักดี ทำให้กลุ่มทายาทเจ้าสัวเจริญ ก้าวขึ้นมาเป็น “ผู้ถือหุ้นใหญ่” ในอมรินทร์ ด้วยสัดส่วน 47.62%

หลังจากกลุ่มไทยเบฟซื้อหุ้น Big Lot จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ จำนวน 138,387,052 หุ้น สัดส่วน 13.86%  ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรวม 61.48%

จากความเคลื่อนไหวล่าสุด การลาออกจากทุกตำแหน่งบริหารในกลุ่มอมรินทร์ ของถือเป็นการปิดฉากการบริหารของตระกูลอุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งอมรินทร์  ทำให้ผู้บริหารจากฝั่งไทยเบฟ ผู้ถือหุ้นใหญ่ขึ้นมาคุมการบริหารเองทั้งหมด 

อ่านเพิ่มเติม

 


แชร์ :

You may also like