HomeBig Featuredมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่ไปรฯ ! OR จับมือ ไปรษณีย์ไทย ทดสอบ EV Bike ไทยฮอนด้า ขนส่งพัสดุ 

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่ไปรฯ ! OR จับมือ ไปรษณีย์ไทย ทดสอบ EV Bike ไทยฮอนด้า ขนส่งพัสดุ 

แชร์ :

OR EV bike

ช่วงต้นปี OR ได้ทำโครงการนำร่องใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles หรือ BEV) สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งไปรษณีย์และพัสดุ ร่วมกับ “ไปรษณีย์ไทย” ไปแล้ว

Santos Or Jaune

ล่าสุดมีความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มเติมในโครงการทดสอบใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) เพื่อขนส่งสินค้าและพัสดุ

โดยไปรษณีย์ไทย จะใช้ EV Bike จากไทยฮอนด้า 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น PCX Electric และรุ่น BENLY e: ล็อตแรกจำนวน 20 คัน ในการขนส่งสินค้าและพัสดุให้ลูกค้า นำร่องที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ และที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ โดย OR จะติดตั้งจุดสลับแบตเตอรี่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นำร่องทั้งสองแห่ง สำหรับชาร์จไฟ  EV Bike และสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จ

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR กล่าวว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอีกเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจของ OR เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ Platform ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ทำให้มีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าได้ง่าย

ดังนั้นหาก OR สามารถพัฒนารูปแบบ platform ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟ เครื่องชาร์จ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ แอปพลิเคชันในการให้บริการ ตลอดจนการซ่อมหรือดูแลรถ EV จะดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และขับเคลื่อนให้การใช้ EV เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมี OR เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

EV bike OR

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  กล่าวว่าไปรษณีย์ไทยวางเป้าหมายปรับเปลี่ยนมาสู่การใช้พลังงานสะอาด ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ – มลพิษในเส้นทางต่างๆ ทั้งในระดับเมืองและชุมชน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามนโยบาย “กรีนโลจิสติกส์” ซึ่งให้ความสำคัญตั้งแต่การขนส่งต้นทางไปจนถึงปลายทาง ปัจจุบันมีบุรุษไปรษณีย์ 20,000 คน ที่ทำหน้าที่ส่งสินค้าและพัสดุทั่วประเทศ

ในปี 2565 ไปรษณีย์ไทย มีแผนนำรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 250 คัน มาใช้สำหรับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ คาดการณ์ไว้ว่าจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้เพิ่มขึ้นกว่า 30% หากมีจำนวนการใช้มากขึ้นจะช่วยสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย และเป็นต้นแบบของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม