Homehttps://www.brandbuffet.in.th/java-date-to-string/‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง นำร่องส่งมอบ 100 โรงเรียนทั่วไทย

‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง นำร่องส่งมอบ 100 โรงเรียนทั่วไทย

แชร์ :

Flash Safety Bag Safety Zone 01

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ด้วยโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เฟสแรกส่งมอบ 20,000 ชิ้น ให้ 100 โรงเรียน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ หวังรณรงค์-สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย ชะลอความเร็วเมื่อขับรถเข้าสู่เขตโรงเรียน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”  เกิดจากความต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกของ “คนเดินเท้า” ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 2,092 – 3,100 คนต่อปี หรือคิดเฉลี่ยต่อวัน วันละ 6 – 8 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2565)

นอกจากนี้ สถิติจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบริษัทประกันภัย และข่าวสารที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ  พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับเด็กและเยาวชน มาจากอุบัติเหตุการเดินเท้าเฉลี่ยปีละ 783 ครั้ง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญเกิดจากรถที่ขับมาด้วยความเร็วสูง ตลอดจนเด็กเองยังขาดทักษะในการเดินเท้าอย่างปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าโรงเรียนยังขาดป้ายจำกัดความเร็วในการขับขี่

Flash Safety Bag Safety Zone 02

แฟลชฯ จึงได้ริเริ่มโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ด้วยการผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียน (แบบสะพายหลัง) โดยใช้วัสดุเป็นผ้าร่มสีเหลือง ระบุตัวเลขจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้เป็นจุดสังเกตที่เด่นชัดสำหรับผู้ขับขี่ ให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และชะลอความเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

โครงการ Flash Safety Bag, Safety Zone เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะมีการส่งมอบถุงคลุมกระเป๋าให้แก่ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เฟสแรกจำนวน 20,000 ชิ้น กระจายไปยังโรงเรียน 100 แห่ง ที่อยู่ในโซนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ รวม 27 จังหวัด อาทิ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, นครสวรรค์, นครราชสีมา, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, อุบลราชธานี, ยโสธร, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ระยอง, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา และ นราธิวาส  เป็นต้น


แชร์ :

You may also like