HomeBig Featuredโรงแรมดาราเทวียังวุ่น! IFEC เจ้าของเดิม ส่งบริษัทย่อยชนะประมูล 2,012 ล้าน แต่ขอเลื่อนจ่ายเงิน กรมบังคับคดีไม่ยอม   

โรงแรมดาราเทวียังวุ่น! IFEC เจ้าของเดิม ส่งบริษัทย่อยชนะประมูล 2,012 ล้าน แต่ขอเลื่อนจ่ายเงิน กรมบังคับคดีไม่ยอม   

Dhara Dhevi Chiang Mai

facebook : Dhara Dhevi Chiang Mai

มหากาพย์โรงแรมหรู “ดาราเทวี” ยังไม่จบ แม้ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ IFEC ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมได้ส่งบริษัทย่อยร่วมประมูลและชนะมาด้วยราคา 2,012 ล้านบาท แต่เมื่อถึงกำหนดทำสัญญา ขอเลื่อนจ่ายเงิน แต่กรมบังคับคดี ไม่ให้เลื่อน จึงต้องยื่นร้องศาลแพ่งค้านคำสั่งอีก

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

หลังจากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทำให้โรงแรมต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย โดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี ที่สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นประมูล 1,904 ล้านบาท

IFEC ส่งบริษัทย่อยชนะประมูล

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมดาราเทวี ได้ส่งบริษัทย่อยเข้าร่วมประมูลด้วยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

1. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด บริษัทย่อยของ IFEC ได้เข้าซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด คือ โรงแรมดาราเทวี และบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี โดยเป็นผู้ชนะประมูลด้วยราคา 2,012 ล้านบาท

2. ในการประมูลซื้อโรงแรมดาราเทวี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ ได้ตกลงให้ บริษัท ดาราแลนด์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน)  นำเงินจำนวน 110 ล้านบาท ไปวางเป็นเงินมัดจำในการประมูล เงินจำนวนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากการกู้ยืม จากคุณทวิช เตชะนาวากุล (ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น IFEC 11.80%)

3. การประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมประมูล 2 ราย คือ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ (บริษัทย่อย IFEC) และ บริษัท ไฮไลฟ์ แอสเซส จำกัด ด้วยราคาเริ่มต้นประมูล 1,904 ล้านบาท  และ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ เป็นผู้ชนะประมูลในราคา 2,012 ล้านบาท

4. หลังจาก อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ ชนะประมูลซื้อโรงแรมดาราเทวี ได้จ่ายเงินมัดจำจำนวน 110 ล้านบาท และกำหนดทำสัญญากับเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 หรือครบกำหนดทำสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2565 หรือระยะเวลาอื่นตามที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลา

5. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อโรงแรมดาราเทวี แต่เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่ง “ไม่อนุญาต” ให้ขยายเวลา อย่างไรก็ดี คำสั่งไม่ขยายเวลานี้ ยังไม่ถึงที่สุด อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

6. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ อยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลงทำสัญญาร่วมทุนในโรงแรมดาราเทวี คาดว่าจะตกลงและเข้าทำสัญญาร่วมทุนแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 ขึ้นอยู่กับผลการขยายเวลาทำสัญญาของกรมบังคับคดี

Dhara Dhevi Chiang Mai

facebook : Dhara Dhevi Chiang Mai

ร้องศาลแพ่งค้านคำสั่งกรมบังคับคดีไม่ให้เลื่อนจ่ายเงิน

– ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  IFEC รายงานตลาดฯ ว่าหลังจากบริษัทย่อย เป็นผู้ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี จากการขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  และวันที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ “ไม่อนุญาต” ให้ขยายเวลาวางเงินซื้อทรัพย์สินที่ชนะประมูล

– บริษัทย่อยจึงได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่ไม่ให้ขยายเวลาวางเงินซื้อโรงแรมดาราเทวี ต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 21-22 มีนาคม 2565   

– สำหรับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด บริษัทย่อย IFEC  ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี  ถือเป็นบริษัทเจ้าหนี้จำนองลำดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาบริหารโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ก่อนที่จะยื่นฟื้นฟูกิจการและขายทอดตลาด

– ส่วน IFEC  เป็นผู้ซื้อกิจการโรงแรมดาราเทวี จากเจ้าของเดิมในช่วงเดือนธันวาคม 2558 รวมมูลค่า 4,300 ล้านบาท การดำเนินธุรกิจประสบปัญหาขาดทุน กระทั่งมาเจอผลกระทบโควิดช่วงต้นปี 2563 จึงได้ประกาศปิดบริการ จากนั้นวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ IFEC ได้อนุมัติให้โรงแรมดาราเทวี ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมดาราเทวี จึงต้องเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาด

– โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ ตั้งอยู่บนทำเลทอง ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ราว 148 ไร่ มีจำนวนห้องพัก 123 ห้อง ใช้เงินลงทุนก่อสร้างราว 3,000 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy