HomeDigitalรู้จักแอป “หมอ กทม.” ตัวช่วยเข้าถึง 11 โรงพยาบาล กทม. ง่ายขึ้น

รู้จักแอป “หมอ กทม.” ตัวช่วยเข้าถึง 11 โรงพยาบาล กทม. ง่ายขึ้น

แชร์ :

bkk doctor app smart opd kbank

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ การเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา อาจมี Pain Point ให้ต้องเผชิญอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรอคุณหมอโดยไม่ทราบเวลารอที่แน่นอน การต่อคิวชำระเงินที่ยาวนาน การแจ้งอาการเจ็บป่วยที่ไม่สะดวกนัก หรือแม้แต่ข้อมูลการรักษาที่ไม่เชื่อมต่อกัน ฯลฯ

Santos Or Jaune

เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของคน กทม. ให้ดีขึ้น เลยมีการร่วมมือกันของธนาคารกสิกรไทย กับกรุงเทพมหานคร เปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ขึ้นมาอีกหนึ่งแอป โดยความสามารถของแอปดังกล่าวประกอบด้วย

  • นัดหมายพบแพทย์ ตรวจสอบรายการนัดหมาย แจ้งเตือนการนัดหมาย และกดรับบัตรคิวในแอปฯ
  • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล อาทิ สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ
  • ตรวจสอบสถานะคิวตรวจ แจ้งลำดับคิว และขั้นตอนการใช้บริการในโรงพยาบาล
  • ลงทะเบียนตรวจรักษา บริการลงทะเบียนตรวจรักษาโรค จองวันเข้ารับการตรวจรักษาได้ง่าย ผ่านแอปฯ
  • ประวัติการรักษา ตรวจสอบผลวินัจฉัยโรค ประวัติการแพ้ยา/วัคซีน ประวัติรับยา ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นได้สะดวก โดยเรียกดูข้อมูลการรักษาได้เองโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล
  • แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยฟีเจอร์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน พร้อมแชร์โลเคชันเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์เอราวัณ
  • ตรวจรักษาออนไลน์ บริการตรวจรักษาด้วยระบบโทรเวชกรรม (Tele-medicine) โดยสามารถตรวจรักษา ติดตามอาการ ตลอดจนได้รับคำแนะนำในการใช้ยาจากแพทย์ผ่านระบบวีดีโอคอล (VDO Call) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ผู้ใช้บริการสามารถรับยาผ่านไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเองที่ร้านยาใกล้บ้าน
  • การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางเงินต่าง ๆ  ที่เลี่ยงสัมผัสเงินสด โดยสามารถชำระได้ผ่านช่องทาง K Plus, บัตรเครดิต, บัตรเดบิท หรือผ่าน Thai QR Code 
  • สามารถบริจาคเงินผ่าน QR e-Donation สำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยในช่วงเริ่มต้นจะใช้งานได้ที่โรงพยาบาลกลางเป็นแห่งแรก และจะทยอยเปิดใช้งานได้จนครบทั้ง 11 โรงพยาบาลในช่วงต้นเดือนเมษายน

(หมายเหตุ โรงพยาบาลในสังกัดกทม. ทั้ง 11 แห่งประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลกลาง 2. โรงพยาบาลตากสิน 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4. โรงพยาบาลสิรินธร 5. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 10. โรงพยาบาลคลองสามวา 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ))

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติการรักษาที่ผู้ใช้งานกรอกลงในระบบไม่ได้อยู่ในการดูแลของธนาคารกสิกรไทย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม