HomeBrand Move !!ปลุกพลังพนักงานรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ นำร่องโดยจัดโครงการ NEW GEN CREATOR 2022 ปั้นไอเดีย-ลดช่องว่างในองค์กร

ปลุกพลังพนักงานรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ นำร่องโดยจัดโครงการ NEW GEN CREATOR 2022 ปั้นไอเดีย-ลดช่องว่างในองค์กร

แชร์ :

ปัจจุบันองค์กรยุคใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน ทั้งปัจจัยภายนอกอย่างการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมทั้งบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องก้าวให้ทันกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปัจจัยภายในที่ต้องบาลานซ์ทั้งการทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้คนในองค์กร

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคคลากรจำนวนมาก และมักจะมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของเพศ วัย หรือทักษะต่างๆ ซึ่งในหลายองค์กรเริ่มมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็น New Generation เข้ามาในสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น และกำลังจะกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อจากนี้  โดยคนรุ่นใหม่นี้จะมีความแตกต่าง ทั้งในเรื่องมุมมอง ความคิด ความเข้าใจ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้า จนอาจทำให้เกิด Generation Gap กลายเป็นช่องว่างที่นำมาซึ่งความไม่เข้าใจกันได้ จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องปรับตัวและหาวิธีเพื่อให้ทุกคนในองค์กรอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่นี้อย่างมีความสุข เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจและภารกิจขององค์กร ให้สามารถเติบโต ก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้

เปิดพื้นที่ระเบิดไอเดียพนักงานรุ่นใหม่

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นตัวอย่างขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานกว่า 2 แสนคน สนับสนุนให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองตามความชอบและความถนัดของแต่ละคน จึงได้นำร่องจัดโครงการ NEW GEN CREATOR 2022 เพื่อเป็นเวทีสำหรับตัวแทนพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่และโอกาสแสดงไอเดีย ตามความสนใจ ความถนัด และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนากับการทำงานในอนาคตหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้

โครงการ NEW GEN CREATOR 2022 ครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ เพราะมีจุดเริ่มต้นมาจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร และพบว่า น้องๆ พนักงานรุ่นใหม่ ให้ความสนใจเรื่องทักษะทางด้านการสื่อสารในหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงนำมาดีไซน์เป็นรูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ผ่านหัวข้อการอบรมที่สอดคล้อง อาทิ การเสริมเทคนิคการถ่ายรูปและการตัดต่อวิดีโอบนมือถือ โดย ครูคิว รชต สุหา Video Improver, สร้าง Content ให้โดนใจ โดย คุณเพิท พงษ์ปิติ ผาสุขยืด Founder จากสื่อออนไลน์สายโฆษณา ธุรกิจ การตลาด และความคิดสร้างสรรค์จากเพจ “Ad Addict” พร้อมปรับบุคลิกภาพ โดย ครูซอ สทาศัย พงศ์หิรัญ และ ครูเกด ฐาดิณี รัชชระเสวี ปิดท้ายด้วยการสร้างแรงบัลดาลใจ ปลุกพลังบวกในการใช้ชีวิต โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ไลฟ์โค้ชชื่อดังของเมืองไทย รวมถึงได้มีโอกาสแสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล คุณลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างความใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้บริหารได้อีกทางหนึ่งด้วย

โครงการ NEW GEN CREATOR 2022  จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของ ซีพี ออลล์ ที่ให้โอกาสพนักงานในองค์กร ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง และเป็นการสนับสนุนความชอบ ความถนัดในแบบที่แต่ละคนให้ความสนใจ เพราะในอนาคตกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” สะท้อนถึงนโยบายสำคัญของซีพี ออลล์ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีของสังคม และเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมทั้งทำงานอย่างมีความสุขควบคู่กับการเติบโตของบริษัท ด้วยความเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ


แชร์ :

You may also like