HomePR Newsไทยเบฟมอบเงิน 100 ล้านบาท แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [PR]

ไทยเบฟมอบเงิน 100 ล้านบาท แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [PR]

แชร์ :

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย หลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยร้านบาทถ้วน) โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม