HomePR Newsพฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ ด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ [PR]

พฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ ด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ [PR]

แชร์ :

พฤกษารับ 2 รางวัลใหญ่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ได้แก่ รางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเครื่องการันตีการดำเนินงานของพฤกษาด้วยความใส่ใจ ภายใต้การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลแห่งเกียรติยศดังกล่าว

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

สำหรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

ในขณะที่รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ( Sustainability Disclosure Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของรายงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน และด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม