ปิดดีลยึด 19 ศูนย์การค้า! ‘เซ็นทรัล’ ฮุบ ‘เมกา บางนา’ ได้หุ้น SF 96.24% เพิกถอนออกจากตลาดฯ

“เซ็นทรัลพัฒนา” (CPN) ใช้เวลากว่า 3 เดือนนับจากกรกฎาคมที่ผ่านมา ในการประกาศซื้อกิจการทั้งหมดของ สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าแบบเปิดของประเทศไทย เช่น เมกา บางนา, เอสพลานาด, ลา วิลล่า, เจ.อเวนิว รวมทั้งหมด 19 โครงการ โดยจบดีลตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นทั้งหมดวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้หุ้นไปทั้งหมด 96.24% เตรียมเพิกถอนหุ้น SF ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

- Advertisement -

CPN เจ้าของอาณาจักรศูนย์การค้าเบอร์หนึ่งในประเทศไทย เข้าซื้อกิจการ SF เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับ Super Regional Mall นั่นคือ “เมกา บางนา” โครงการที่ประสบความสำเร็จ จิ๊กซอว์ต่อยอดการลงทุนร่วมกับ “อิเกีย” ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกของโลกต่อไปในอนาคตได้

โดยเริ่มปฏิบัติการเข้าซื้อกิจการ SF เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จากผู้ถือหุ้นใหญ่ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” (MAJOR) ทั้งหมดจำนวน 647,158,471 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 12 บาท หรือสัดส่วน 30.36% มูลค่า 7,765 ล้านบาท พร้อมประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Tender Offer) ของ SF ในราคาหุ้นละ 12 บาท ด้วยวงเงินอีก 17,817 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 25,583 ล้านบาท

cpn final sf shares

ต่อมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 CPN เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก 4 กลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร SF คือ 1.กลุ่มคุณอรณพ จันทรประภา 2.กลุ่มคุณพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 3.กลุ่มคุณนพพร วิฑูรชาติ 4.กลุ่มคุณสมนึก พจน์เกษมสิน รวม 464,622,917 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 21.79% มูลค่า 5,575 ล้านบาท

ปฏิบัติการสุดท้ายตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเวลา 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564 รวม 932,550,343 หุ้น คิดเป็น 43.74% มูลค่า 11,191 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 CPN สรุปผลการทำเทนเดอร์หุ้นกลุ่มสุดท้าย รับซื้อหุ้นมาได้ทั้งหมด 852,397,041 หุ้น สัดส่วน 39.98% มูลค่า 10,228 ล้านบาท

cpn final sf shares 2

สรุปรวมหุ้น SF ที่ CPN ซื้อมาได้ทั้งหมด 1,964,178,429 หุ้น สัดส่วน 92.13% ส่วนที่ CPN ถืออยู่ก่อนแล้ว 87,589,200 หุ้น สัดส่วน 4.11% รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,051,767,629 หุ้น สัดส่วน 96.24%

ถือเป็นการปิดดีลซื้อหุ้น SF อย่างเป็นทางการของ CPN รวมการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF มูลค่า 23,568 ล้านบาท ได้ศูนย์การค้าเข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโออีก 19 แห่ง รวม 426,044 ตารางเมตร และที่ดินรอการพัฒนาอีกหลายแปลง และเตรียมเพิกถอนหุ้น SF ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปัจจุบัน CPN เป็นเจ้าของศูนย์การค้า 34 แห่ง รวมพื้นที่ 1.8 ล้านตารางเมตร การเข้าซื้อกิจการ SF ทำให้ได้พอร์ตโฟลิโอในกลุ่ม “คอมมูนิตี้ มอลล์” และที่ดินรอการพัฒนาในทำเลศักยภาพสูงทั้ง CBD ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆ อีกหลายแปลง ตอบโจทย์กลยุทธ์เครือเซ็นทรัลสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ย้ำเบอร์หนึ่งธุรกิจศูนย์การค้าในประเทศไทย

สรุปไทม์ไลน์ CPN เข้าซื้อหุ้น SF ในตลาดฯ ราคา 12 บาทต่อหุ้น
– วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซื้อหุ้นจาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สัดส่วน 30.36% มูลค่า 7,765 ล้านบาท
– วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ซื้อหุ้นจาก 4 กลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร SF สัดส่วน 21.79% มูลค่า 5,575 ล้านบาท
– วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เหลือ (มีผู้ขายให้ทั้งหมด) สัดส่วน 39.98% มูลค่า 10,228 ล้านบาท
– CPN ใช้เงิน 23,568 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ SF ทั้งหมด ได้ศูนย์การค้าเข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโออีก 19 แห่ง รวม 426,044 ตารางเมตร

อ่านเพิ่มเติม