HomeBig FeaturedCPN มีแผนถอน SF ออกจากตลาด ทำเทนเดอร์ฯ หุ้นที่เหลือทั้งหมดอีก 43.74% หลังปิดดีลซื้อจากเมเจอร์ฯ-กลุ่มผู้ก่อตั้ง

CPN มีแผนถอน SF ออกจากตลาด ทำเทนเดอร์ฯ หุ้นที่เหลือทั้งหมดอีก 43.74% หลังปิดดีลซื้อจากเมเจอร์ฯ-กลุ่มผู้ก่อตั้ง

แชร์ :

CPN SF Cover

ปิดดีลซื้อหุ้น “สยามฟิวเจอร์” หรือ SF รวมสัดส่วน 52.15% มูลค่า 13,341 ล้านบาท จากเมเจอร์ฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ CPN เตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวม 43.74% มูลค่า 11,191 ล้านบาท และมีแผนเพิกถอน SF ออกจากตลาดหุ้น

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย CPN ถือหุ้น 100% ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ประกอบไปด้วย กลุ่มนายอรณพ จันทรประภา กลุ่มนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน) รวมจำนวน 1,111,781,388 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 52.15% ของหุ้น SF ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมมูลค่า 13,341 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

หลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ CPN มีอยู่แล้ว ทำให้บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ใน SF เป็นจำนวน 1,199,370,588 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 56.26% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF

โดย “เซ็นทรัลเวิลด์” มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF จำนวน 932,550,343 หุ้น (คิดเป็น 43.74% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF) ในราคาเดียวกันกับเมเจอร์ฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาหุ้นละ 12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 11,191 ล้านบาท  รวมมูลค่าซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF ที่ 24,532 ล้านบาท

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดแล้ว CPN มีแผนที่จะเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

SF แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

สยามฟิวเจอร์ฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก หลังจากผู้ถือหุ้นเดิม 1.บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 2.กลุ่มนายอรณพ จันทรประภา 3.กลุ่มนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 4.กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ 5.กลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน ได้ขายหุ้น SF ออกทั้งหมด จำนวน 1,111,781,388 หุ้น หรือ 52.15% ให้แก่ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

SF new shareholder 2

โครงสร้างผู้ถือหุ้น SF ใหม่ 5 อันดับแรก ได้แก่
1. กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล 56.26%
2. Lucky Securities 8.09%
3. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 4.40%
4. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3.44%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.69%

พร้อมแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกมีผลในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
1. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
3. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
4. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
6. นายประชา พัทธยากร กรรมการอิสระ
กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออกมีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. นายปัณทิต มงคลกุล กรรมการ

การเข้าซื้อกิจการ SF ครั้งนี้ CPN ต้องการขยายพอร์ตโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับ Super Regional Mall เพิ่มขึ้นเป็น 2 แห่ง คือ เซ็นทรัล เวสต์เกต และเมกา บางนา (ของ SF) ซึ่งทั้งสองแห่งถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังต่อยอดการลงทุนร่วมกับอิเกีย ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกของโลก ต่อไปในอนาคตได้

นอกจากนี้ยังสามารถเติมเต็ม “พอร์ต คอมมูนีตี้ มอลล์” และที่ดินรอการพัฒนา ในทำเลศักยภาพสูงทั้ง CBD ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ด้วยการผนึกธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ หรือ SF ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การค้า โดยมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดจำนวน 18 โครงการ ประกอบด้วยศูนย์การค้าชุมชน ศูนย์ไลฟ์สไตล์ ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง ร้านค้าปลีก ศูนย์บันเทิง และการลงทุนในโครงการเมกาบางนา ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยพื้นที่เช่าเพื่อการค้าปลีกรวมกันกว่า 4 แสนตารางเมตร

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม