ผู้ถือหุ้นใหญ่มาแล้ว! ‘สารัชถ์ รัตนาวะดี’ นำทีม GULF นั่งบอร์ด INTUCH 1 ต.ค.นี้

GULF CEO cover
หลังจาก บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ของคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ปิดดีลทำ Tender Offer หุ้น บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) มูลค่า 48,611 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา และกลายเป็นผู้ถือหุ้น INTUCH อันดับหนึ่ง รวม 42.25% แซงหน้า SINGTEL สิงคโปร์ ที่ถือหุ้นอันดับสอง สัดส่วน 21.21%


ล่าสุด INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงกรรมการเดิมและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 6 กันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้

- Advertisement -

– รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
1.นายกานต์ ตระกูลฮุน
2.นายสมชาย ศุภธาดา
3.นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
4.นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน
5.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
6.นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
7.นายสมประสงค์ บุญยะชัย

– เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 8 คนเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 7 คน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 คน ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้

กรรมการอิสระ
1.นายกานต์ ตระกูลฮุน
2.นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
3.นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
4.นางวรางค์ ไชยวรรณ

กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น (จาก GULF)
5.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
6.นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
7.นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ
8.นายสมิทธ์ พนมยงค์

โดยกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นใหม่ทั้ง 4 คน คือผู้บริหารจาก GULF ซึ่งกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ INTUCH ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของ GULF ในการเข้าซื้อหุ้นของ INTUCH บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 5G เทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและธุรกิจอื่นๆ รวมถึงสตาร์ทอัป เช่น Fin Tech, Health Tech, Robotic Ed Tech และ E-commerce ซึ่งเป็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล

GULF จึงเห็นว่า INTUCH เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล โดยสามารถเพิ่มมูลค่าจากการที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้

โดย GULF ได้ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น INTUCH ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ราคา 65 บาท/หุ้น

หลังสิ้นสุดการทำ tender offer เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สรุปมีผู้เสนอขาย 747,874,638 หุ้น หรือสัดส่วน 23.32% รวมเป็นมูลค่า 48,611 ล้านบาท เมื่อรวมกับหุ้นเดิมที่ถืออยู่ ทำให้ GULF เป็นผู้ถือหุ้น INTUCH อันดับหนึ่งที่สัดส่วน 42.25%

หลังจากจบดีล tender offer พบว่าราคาหุ้น INTUCH ขยับขึ้นมาต่อเนื่อง วันที่ 6 กันยายน ราคาปิดที่ 86.75 บาท/หุ้น หรือเพิ่มขึ้น 21.75 บาท/หุ้น หรือ 33.4% นับตั้งแต่จบดีล GULF ตั้งโต๊ะรับซื้อ

หากดูจำนวนหุ้นที่ GULF รับซื้อมา 747,874,638 หุ้น ตอนทำ tender offer นั่นเท่ากับ GULF ได้กำไรราคาหุ้น INTUCH 16,266 ล้านบาท (จากเงินลงทุน 48,611 ล้านบาท ที่รับซื้อมา)​

อ่านเพิ่มเติม