HomePR Newsเช็กประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เริ่ม 12 ก.ค.

เช็กประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เริ่ม 12 ก.ค.

แชร์ :

bangkok lockdown

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

หลังจาก ศบค. ออกมาตรการยกระดับคุมเข้มสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ด้วยการล็อกดาวน์ 6 จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล กำหนดเวลาปิดสถานประกอบการต่างๆ และประกาศเคอร์ฟิว (ห้ามออกนอกที่พักอาศัย) เวลา 21.00 น.ถึง 4.00 น. ใน 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นเวลา 14 วัน เริ่มบังคับใช้วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ADFEST 2024

Santos Or Jaune


วันนี้ (10 กรกฎาคม 2564) มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 36 ซึ่งเป็นประกาศที่ออกตามคำสั่ง ศบค.ตามมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายละเอียดดังนี้

1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือสถานประกอบการอื่นใด ให้เปิดดำเนินการถึงเวลา 20.00 น. ห้ามกินในร้านให้ขายแบบนำกลับเท่านั้น

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดได้ถึง 20.00 น. และเปิดได้เฉพาะการขายสินค้าอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ บริการฉีดวัคซีน

3. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดได้ถึง 20.00 น. โดยร้านสะดวกซื้อให้ปิดเวลา 20.00 น. ถึง 4.00 น. วันรุ่งขึ้น

4. สวนสาธารณะ ลานกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ให้เปิดได้ถึง 20.00 น.

5. สถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งนวดฝ่าเท้า) สปา สถานเสริมความงามและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ “ปิดบริการ”
– ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ให้เปิดตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ก่อนหน้า

6. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่เจ้าหน้าที่เคยอนุญาตให้จัดตามประกาศก่อนหน้า หากต้องการจัดในช่วงนี้ ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

7. โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศก่อนหน้า

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 36


แชร์ :

You may also like