HomePR Newsราชวิทยาลัยฯ ดีเดย์ 25 มิถุนายน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ทั่วประเทศ

ราชวิทยาลัยฯ ดีเดย์ 25 มิถุนายน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ทั่วประเทศ

แชร์ :

sinopharm vaccine

ราชวิทยาลัย​จุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนนำเข้าวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) มาจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ ซื้อไปเพื่อฉีดให้กับบุคลากรในองค์กรต่างๆ ฟรี ทั่วประเทศ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune


โดยราชวิทยาลัยฯ กำหนดราคาขายวัคซีนเข็มละ 888 บาท (รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว) ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กรหรือหน่วยงานติดต่อประสานเพื่อใช้บริการฉีดวัคซีนตกลงร่วมกันเอง

วันนี้ (11 มิถุนายน) พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัย​จุฬาภรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม จะถูกส่งมาวันที่ 20 มิถุนายนนี้ จากนั้นต้องผ่านกระบวนการตรวจรับและทดสอบ 2 วัน จะเริ่มส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งขอซื้อในวันที่ 23-24 มิถุนายน และให้ดีเดย์ฉีดซิโนฟาร์มวันที่ 25 มิถุนายน 2564

วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกจะเข้ามาจำนวน 1 ล้านโดส หลังจากนั้นจะทยอยเข้ามาต่อเนื่องทุก 10 วัน ครั้งละ 1 ล้านโดส

สำหรับองค์กรที่เข้าหลักเกณฑ์ขอรับจัดสรร หรือซื้อ วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ตามประกาศ ศบค. คือ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), หน่วยงานเอกชน และองค์กรการกุศล โดยให้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนขอรับจัดสรรวัคซีนผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนนี้

การพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ดูตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ คาดว่าทุกองค์กรที่ขอรับจัดสรรจะได้ตามจำนวน 80-90% ในระยะที่ 1 โดยราชวิทยาลัยฯ จะส่งวัคซีนให้ทุกวัน หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่เกิน 2 วัน

หลักเกณฑ์รับจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 

– องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคล ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

– องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกต้องร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส

– องค์กร/หน่วยงานจะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด


แชร์ :

You may also like