ในเครือฟู้ดแพชชั่น ใช้ไข่ไก่เคจฟรี หนึ่งในนวัตกรรมการเลี้ยงไก่ แบบอิสระ ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค [PR]

จากกระแสเทรนด์อาหารต้นปี 2564 สำหรับการบริโภคไข่ไก่เคจฟรี หนึ่งในนวัตกรรมการเลี้ยงไก่ แบบอิสระ ปลอดภัย  บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซบฮัท ฌานา โภชา และ หมูทอดกอดคอ จึงมีความตระหนัก และห่วงใยในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ผลิตอาหาร ที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งยังคงมุ่งเน้น และใส่ใจ ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สอดคล้อง ตามพันธกิจหลักขององค์กร ในการส่งมอบความสุข ผ่านมื้ออาหารที่ได้ คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

- Advertisement -

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงขอออกประกาศฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ การประกาศใช้วัตถุดิบ ประเภท ไข่ไก่เคจฟรี (Cage Free Eggs) ซึ่งรวมถึงไข่สด ไข่แปรรูป และผลิตภัณฑ์ที่มีไข่ ป็นส่วนผสม ทั้งหมด ที่มาจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ถูกขังกรง โดยอยู่ในพื้นที่ และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี ได้รับอาหาร และน้ำอย่างเพียงพอ และถูกต้องตามหลักการคุ้มครอง สวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare นำโดยแบรนด์ ชาบูปลอดสาร “ฌานา” วัตถุดิบหลักส่งตรง จากเพื่อนเกษตรกรไทย ซึ่งทางบริษัทฯ​ตั้งเป้าดำเนินการเปลี่ยนระบบให้แล้วเสร็จ สำหรับร้านอาหารทุกแบรนด์ในเครือ ฟู้ดแพชชั่น ภายในปี 2568