“รพ.ศิริราช” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และน้ำดื่ม จาก “ไทยเบฟ” [PR]

“โรงพยาบาลศิริราช” โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N 95 และน้ำดื่ม จาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันก่อน

- Advertisement -