HomePR News“สิงห์อาสา” จัดเสบียงน้ำดื่ม-อาหารเต็มพิกัด เข้ารพ.หลัก-รพ.สนาม รวม 30 แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 [PR]

“สิงห์อาสา” จัดเสบียงน้ำดื่ม-อาหารเต็มพิกัด เข้ารพ.หลัก-รพ.สนาม รวม 30 แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 [PR]

แชร์ :

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักนับจากเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมากโดยมีสถิติ ณ เวลานี้ เกิน 1 พันคนต่อวัน โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมได้กระจายไปทั่วประเทศครบ 77 จังหวัดและมีจำนวนกว่าสี่หมื่นคน รวมถึงมีแนวโน้มผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น บรรดาแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นอย่างเร่งด่วนจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งยังมีการเตรียมพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่งไว้รองรับผู้ป่วย เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ด้วยเหตุนี้ “สิงห์อาสา” โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความห่วงใยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ทั้งที่ปฎิบัติงานในในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือพักรับประทานอาหาร โดยได้เร่งจัดเตรียมเสบียงทั้งอาหารและน้ำดื่มสิงห์จำนวนมาก ส่งไปสนับสนุนการทำงานของคณะบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ในหลายพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  สำหรับอาหารที่เตรียมส่งมอบ มีอาหารแช่แข็ง made by Todd ได้แก่ เมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำไก่ เมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไก่ตุ๋น และอาหารพร้อมรับประทาน หรือข้าวรีทอร์ท ได้แก่ เมนูข้าวพะโล้ไข่นกกระทา ข้าวมัสมั่นไก่ และข้าวกะเพราไก่ จาก บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด โดยจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศที่รับผู้ป่วยติดเชื้อไว้รักษาจำนวนมาก แบ่งเป็นโรงพยาบาลหลัก 22 แห่ง และโรงพยาบาลสนามอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลราชวิถี,  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่, โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล, โรงพยาบาลปราณบุรี, โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลบางบัวทอง, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลสนามศูนย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (รพ.มอ.), โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลสนามอาคารชาติชายฮอลล์, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสนามศูนย์ขอนแก่น, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ โรงพยาบาลสนาม มอ.ภูเก็ต ซึ่งหลังจากนี้ถ้ามีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม หรือ โรงพยาบาลในจังหวัดที่รับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก สิงห์อาสา ก็พร้อมให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมทันที

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 สิงห์อาสา ได้เริ่มนำน้ำดื่มสิงห์ อาหารแช่แข็ง made by Todd และอาหารพร้อมรับประทาน ไปมอบให้กับแพทย์ พยาบาล บุคคลากรการแพทย์ใน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิริราช สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ที่เป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ มาตั้งแต่เกิดการระบาดครั้งแรกเมื่อปลายปี2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งจากในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ นับจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา สิงห์อาสาได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ไปแล้วจำนวนมากทั้งยังคงส่งน้ำดื่มไปเติมให้มีเพียงพอต่อการรับประทานเพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักนับตั้งแต่เกิดการระบาดรุนแรงระลอกใหม่อีกครั้ง

หากนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2562 เป็นต้นมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีนโยบายช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์เหล่านี้มาโดยตลอดด้วยความห่วงใย อาทิ มอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 26 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้บุคคลากรการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมาย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท


แชร์ :

You may also like