HomeBrand Move !!เจ้าสัวเจริญประกาศ พร้อมให้ใช้ Big C 54 สาขา เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีน หรือจะให้ BJC ช่วยเจรจาซื้อวัคซีนก็บอกมา

เจ้าสัวเจริญประกาศ พร้อมให้ใช้ Big C 54 สาขา เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีน หรือจะให้ BJC ช่วยเจรจาซื้อวัคซีนก็บอกมา

แชร์ :

กลุ่ม BJC และ Big C ธุรกิจของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ประกาศพร้อมสนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในบิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวน 54 สาขา และ บีเจซี สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนและกระจายวัคซีน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ ที่หนักหน่วงรุนแรง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ต่อวันที่เกินหลักสองพันคนต่อเนื่อง และกระจายไปครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ชูสนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในบิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวน 54 สาขา และ บีเจซี สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนและกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ที่กำหนด

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เรามีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมผ่านพ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศไทยได้โดยเร็ว

ถ้าในอนาคตมีการ “ล็อกดาวน์” ทั้งประเทศเกิดขึ้น  มั่นใจว่าประชาชนพร้อมรับมือและตื่นตัวเพื่อร่วมมือกันก้าวต่อไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ในด้านธุรกิจเพื่อให้ดำเนินต่อไปได้ บิ๊กซีเราเองมีให้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์บิ๊กซีและแอปพลิเคชันของบิ๊กซี ไลน์ หรือโทรมาสั่ง และมีบริการ Drive-Thru  ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีมติทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยจะออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงของบางกิจการ กิจกรรม ร้านอาหาร เปิดให้นั่งทานที่ร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. และออกกฎต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ 100% เป็นต้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) รวมถึงปรับเวลาเปิด-ปิดศูนย์การค้าตามนโยบายภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพนักงาน

โดยร่วมมือสนับสนุน TEAM A: Distribution and Logistics ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน และ TEAM D: Extra Vaccine procurement ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ดังนี้ ”

Team ADistribution and Logistics  :  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

       รายละเอียดการสนับสนุน

 1. สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในบิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวน 54 สาขา
 2. สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในศูนย์กระจายสินค้า (ธัญบุรี)
 3. รวบรวมและจำหน่ายวัคซีนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสถานที่ฉีดวัคซีน
 4. ตรวจสอบและดูแลการเคลื่อนไหวของวัคซีนและบุคลากร
 5. สนับสนุนชุดอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลในพื้นที่โครงการ
 6. อำนวยความสะดวกในการกำจัดขยะ
 7. สนับสนุนเต็นท์สำหรับประชาชนที่เข้าคิว
 8. สนับสนุนเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวก ดังนี้

8.1. ดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจร

8.2. ดูแลและอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ

 1. สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ ดังนี้

9.1. ช่องทางทีวี

9.2. สื่อออนไลน์ของทาง BIG C ทั้งหมดได้แก่ Big C Website, Big C LINE, LINE LAP และ

Big C Facebook

9.3. โบรชัวร์ที่ทางบิ๊กซีจัดพิมพ์

9.4. เสียงตามสายในห้างบิ๊กซี

9.5. วิทยุท้องถิ่น

9.6. รถแห่

 1.  ป้ายสิ่อโฆษณาโครงการทั้ง 54 สาขา√√ที่เป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

10.1 ป้าย Outdoor Standee เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ

10.2 ป้าย Indoor Standee เพื่อแจ้งจุดบริการและขั้นตอนการฉีดวัคซีน

10.3 ป้าย Building Banner เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ

Team DExtra Vaccine Procurement  :  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

       รายละเอียดการสนับสนุน

 1. สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนในคลังสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก GSDP
 2. สนับสนุนการกระจายวัคซีน สำหรับการฉีดวัคซีนไปยังสถานที่ที่กำหนด
 3. เป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีนที่เป็นตัวเลือกจากหลายบริษัท
 4. อาสาสมัคร เภสัชกร 20-30 คน เพื่อให้ข้อมูล วัคซีน แก่ประชาชน ทางโทรศัพท์ และ สถานที่ฉีดวัคซีน
 5. ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม ในการจัดหา วัคซีน ทางเลือกที่ดี และมีคุณภาพ
 1. ติดต่อโรงงานผลิตวัคซีน และ ขอความช่วยเหลือตัวแทนในประเทศต่าง ๆ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกมาใช้ในประเทศ

แชร์ :

You may also like