HomePR Newsเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงินสมทบทุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 [PR]

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงินสมทบทุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 [PR]

แชร์ :

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และ ศุภารี จายะภูมิ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนขององค์กร ผู้แทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรายได้จากการจำหน่ายเซ็ทป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด 19, ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ ผศ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม