คนไทยมั่นใจความสวย-หล่อตัวเอง แต่ 83% ยอมรับกับการทำศัลยกรรม

ipsos Plastic Surgery

ในยุคใครๆ ก็สวย-หล่อ ได้ด้วยมือแพทย์ และผู้คนก็มีมุมมองการทำศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติในการดูแลความงามของตัวเอง เพื่อโอกาสในหน้าที่การงาน แต่หากถามถึงความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาตัวเองแล้ว คนไทยส่วนใหญ่บอกว่า พวกเขา “ดูดี” อยู่แล้ว

- Advertisement -

จากผลสำรวจของ “อิปซอสส์” (Ipsos) บริษัทสำรวจและวิจัยการตลาดผ่านแบบสอบถามออนไลน์ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2563 พบว่าคนไทย 67% มั่นใจในความสวย-หล่อในแบบของตัวเอง

แต่ความมั่นใจนี้พบมากขึ้นในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูง 75% กลุ่มแต่งงาน 73% และมีลูก 79% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มอย่างชัดเจน ในขณะกลุ่มสูงวัยหรือมีอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองน้อยกว่าทุกช่วงอายุ โดยเกือบครึ่ง หรือ 47% ของชาวไทยวัย 50+ ระบุว่าไม่มีความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง

“มั่นใจ” ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยกับการทำศัลยกรรม

คนไทยถึง 83% ระบุว่ายอมรับและมีมุมมองในเชิงบวกต่อการทำศัลยกรรม โดยพบว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำศัลยกรรมนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล และหากการทำศัลยกรรมนั้นช่วยให้ผู้ทำมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็นับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวผู้ทำเอง

สำหรับมุมมองในเชิงบวกต่อการทำศัลยกรรมนี้ เป็นมุมมองที่เรียกว่าเป็นสากล เพราะคนทุกกลุ่มรายได้ตั้งแต่กลุ่มคนรายได้สูงจนถึงกลุ่มคนรายได้ต่ำ ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกช่วงวัย ต่างมีมุมมองที่ยอมรับในการทำศัลยกรรมคล้ายคลึงกัน

“ยอมรับ” ไม่ได้แปลว่าจะทำ

ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ถึง 83% จะยอมรับในการทำศัลยกรรม แต่จากผลสำรวจพบว่ามีคนไทยราว 38% เท่านั้นที่เคยผ่านการทำศัลยกรรมหรือมีความคิดที่จะทำศัลยกรรม โดยพบว่ามุมมองความต้องการในการทำศัลยกรรมนั้นแปรผันตรงกับช่วงอายุของประชากรชาวไทย

ขณะที่ 45% หรือ เกือบครึ่งหนึ่งของคนไทย ช่วงวัย 18-29 ปี มีความต้องการทำศัลยกรรม ตัวเลขนี้กลับลดลงในทุกช่วงอายุ โดยพบว่า 77% ของคนไทยวัย 50+ ทั้งที่เป็นกลุ่มที่ระบุว่ามีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองน้อยที่สุด แต่กลับเป็นกลุ่มไม่ต้องการหรือไม่เคยผ่านการทำศัลยกรรมเลย นอกจากนั้นยังพบว่า 3 ใน 4 ของ ชายไทยยังไม่เคยผ่านมีดหมอ หรืออย่างน้อยๆ ยังไม่มีความคิดที่จะทำศัลยกรรมในตอนนี้

Plastic Surgery ipsos

“สวย-หล่อ” ปัจจัยหลักที่ทำให้คนอยากทำศัลยกรรม

สำหรับกลุ่มที่เคยผ่านการทำศัลกรรมหรือมีความคิดที่จะลองนั้น พบว่า 88% ตัดสินใจทำเพราะต้องการดูดี สวย-หล่อ ขึ้น และยังเชื่อว่าการทำศัลยกรรมจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง ที่น่าสนใจคือมีคนไทยถึง 8% ที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมจากความเชื่อเรื่องโหงวเฮ้ง โดยต้องการปรับ หรือ แก้ เค้าโครงหรือรูปลักษณ์หน้าตาของตัวเองให้ตรงกับความเชื่อในด้านนี้ นอกจากนั้น 5% ของชาวไทยตัดสินใจทำศัลยกรรมเพราะเชื่อว่าหน้าตามีผลกับหน้าที่การงาน โดยพบว่าครัวเรือนชั้นกลางล่าง หรือครัวเรือนที่มีรายได้ในช่วง 30,000 – 39,999 บาทต่อเดือน มีความเชื่อว่าหน้าตาส่งผลต่อหน้าที่การงานสูงที่สุดในทุกช่วงรายได้

หน้าตาตามธรรมชาติ ดีกว่าสวย-หล่อจากมีดหมอ

ในกลุ่มคนไทย 62% ที่ไม่มีความคิดที่จะทำศัลกรรมนั้น พบว่าเหตุผลหลักมาจากความเชื่อที่ว่าข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของรูปลักษณ์ตามธรรมชาติ ดีกว่าความสวยงามที่ถูกปรุงแต่งขึ้นจากการทำศัลยกรรม โดยมีคนไทยที่ไม่คิดที่จะทำศัลยกรรมถึง 59% ที่ระบุว่าเหตุผลนี้คือเหตุผลหลักที่ทำให้เลือกตัดสินใจไม่ทำศัลยกรรม อีกปัจจัยก็มาจาก “ราคาและค่าใช้จ่าย” เพราะ 21% หลีกเลี่ยงการทำศัลยกรรมเพราะเรื่องนี้

นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มคนที่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานในลักษณะที่เป็นเจ้านายตัวเอง และเป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงนั้น มีความเชื่อในมุมมองนี้สูงที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองมากที่สุดจากทุกกลุ่มอาชีพและทุกช่วงรายได้

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand