GenZ ยอมรับ Covid-19 ทำสุขภาพจิตเสีย แต่จะรัดเข็มขัดและตั้งใจเรียนให้มากขึ้น

แม้ว่าภายนอกชาว Gen Z จะพยายามเข้มแข็ง แต่ลึก ๆ แล้วอาจไม่ใช่เช่นนั้น เพราะมีการสำรวจความคิดเห็นของชาว Gen Z ในเอเชียแปซิฟิก (APAC) พบว่า 73% ของคนหนุ่มสาวรู้สึกเครียดมากขึ้นเนื่องจากการระบาดของ Covid-19

- Advertisement -

โดยการสำรวจนี้มีชื่อว่า “The Brave Face of Gen Z” พบว่า 73% ของคนในรุ่นดังกล่าวกำลังประสบกับปัญหาระดับความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 และ 57% บอกว่าสุขภาพจิตของพวกเขาแย่ลง

นอกจากนี้ ชาว Gen Z ถึง 79% บอกว่า พวกเขาเผชิญความเครียดอย่างหนักทุกเดือน และมีถึง 11% ที่บอกว่ารู้สึกเครียดทุกวัน แต่กลับมีเพียง 41% ของคนหนุ่มสาวที่กล้าจะพูดถึงปัญหาข้างในจิตใจออกมา

Sandpiper Communications ผู้ทำการสำรวจเผยว่า “คนหนุ่มสาวเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19 มากที่สุด เนื่องจากพวกเขาจะต้องอยู่กับปัญหาดังกล่าวไปอีกหลายปี ที่สำคัญ พวกเขายังมีปัญหาที่จะพูดถึงความเครียดในจิตใจด้วย”

สำหรับที่มาของความกดดันทั้งหลายที่ Gen Z ต้องแบกรับนั้น การสำรวจพบว่า เป็นแรงกดดันจากครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่ง (65%) ตามด้วยแรงกดดันจากบริษัทหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน (48%) และความสัมพันธ์กับเพื่อน (41%) 

โดยการสำรวจนี้ทำกับชาว Gen Z (อายุ 18 ถึง 24 ปี) จำนวน 1,226 คน ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์

ส่วนการเข้าถึงโซเชียลมีเดียสำหรับชาว Gen Z ถือเป็นทั้งความสุขและต้นเหตุแห่งทุกข์ โดย Gen Z 24% กล่าวว่า โซเชียลมีเดียช่วยให้พวกเขามีสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีในช่วง Covid-19 เพราะทำให้สามารถติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ 34% รู้สึกว่ามีอิทธิพลในแง่ลบ พร้อมให้เหตุผลว่า โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งที่มาของความว้าวุ่นใจ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวบข่าวเชิงลบด้วยนั่นเอง

สุดท้าย เมื่อถูกถามว่าโรคระบาดได้เปลี่ยนแปลงแผนการในอนาคตของพวกเขาอย่างไร เกือบครึ่งหนึ่ง (46%) บอกว่า จะให้ความสำคัญกับการเก็บออมมากขึ้น และเกือบหนึ่งในสาม (30%) บอกว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และมองหาทักษะใหม่ ๆ ให้ตัวเองเพิ่มด้วย

Source