HomePR Newsกลุ่มบริษัททีเอพี ยืนหยัดส่งเสริมด้านการศึกษามอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 [PR]

กลุ่มบริษัททีเอพี ยืนหยัดส่งเสริมด้านการศึกษามอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 [PR]

แชร์ :

กลุ่มบริษัททีเอพี เดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน สานต่อโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” เป็นปีที่ 10 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในอำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 54 ทุน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงงาน ภายใต้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า “Brew a Better World” อันทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

คุณไมเคิล ลิม กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า “กลุ่มบริษัททีเอพี ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน เพราะเราเชื่อว่าพวกเขาเป็นกำลังสำคัญที่จะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของผู้คน รวมถึงเยาวชนหลายคนที่ต้องพลาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากปัญหาด้านค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ในอำเภอไทรน้อย ซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงงานของเรา โดยเรามุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างทุกคนในชุมชนและพร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง”

ทั้งนี้ โครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” เป็นการมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนที่เรียนดีและมีความประพฤติดีได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องชดใช้ทุน บริษัทฯ พิจารณามอบทุนให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกๆ ปี หรือเป็นเยาวชนที่มีความสามารถหรือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน อาทิ นักกีฬาทีมชาติ และหากเยาวชนสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยไว้ได้ ก็จะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนจบปริญญาตรี ซึ่งทุนการศึกษานี้สามารถต่อยอดความฝันของเด็กหลายคนให้เป็นจริงขึ้นมาได้ โดยในปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มบริษัททีเอพี ทางบริษัทฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในตำบลไทรใหญ่ จำนวน 25 ทุน และตำบลราษฎร์นิยม จำนวน 29 ทุน รวมทั้งสิ้น 54 ทุน

นางสาว สิริยากร ชีพอยู่ยืน หรือน้องเอิร์น อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตัวแทนนักเรียนทุนรุ่นแรกของโรงเรียนราษฎร์นิยม ที่ได้รับทุนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2555 น้องเอิร์น เป็นนักเรียนตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีอันดับ 1 ของชั้นเรียน และมักจะเป็นตัวแทนประจำโรงเรียนไปแข่งขันวิชาการต่างๆ “ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัททีเอพี ที่ช่วยสานความฝันของเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน การศึกษาคือประตูสู่โอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิต และทุนน้ำใจทีเอพี ได้ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวเป็นอย่างมาก และทำให้หนูได้มีโอกาสได้เรียนจนถึงในระดับปริญญาตรี โดยในอนาคตหนูตั้งใจว่าจะกลับมาเป็นคุณครูในโรงเรียนในชุมชน เพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆ ให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ และกลับมาดูแลชุมชนของเราต่อไป” นางสาว สิริยากร กล่าว

“กลุ่มบริษัททีเอพี ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนรอบโรงงาน ไม่เพียงแต่การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ แต่เรายังคงมีแผนเข้าไปให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนอีกด้วย เราภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวให้แก่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชุมชน ท้ายนี้ บริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาคือรากฐานของความสำเร็จในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ และทำให้ชุมชนสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณไมเคิล กล่าวทิ้งท้าย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม