Tag: TAP Educational promotion

กลุ่มบริษัททีเอพี ยืนหยัดส่งเสริมด้านการศึกษามอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 [PR]

กลุ่มบริษัททีเอพี เดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน สานต่อโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” เป็นปีที่ 10 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในอำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 54 ทุน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงงาน ภายใต้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า “Brew a Better World” อันทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน...
- Advertorial -