TOT ปรับยุทธศาสตร์ We Care We Share อยู่ข้างลูกค้าทุกช่วง จะยุคโควิด หรือยุค New Normal

ปัจจุบันบริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เศรษฐกิจ ความมั่นคง และด้านสาธารณสุข ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคได้ปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงภาคธุรกิจไม่ให้หยุดชะงัก

- Advertisement -

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT  ถือเป็นรัฐวิสาหกิจไทยที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลมาอย่างยาวนาน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการแข่งขันสูง โดยมีบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) บริการระบบสื่อสาร CCTV ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด ทีโอที จึงได้ปรับรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภค

นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทีโอทีได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตามผู้ป่วยทั้งอาคาร DLUXX Thammasat 14 ชั้น พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้องรวม 308 ห้อง ระบบติดต่อสื่อสารแพทย์ – ผู้ป่วย จอมอนิเตอร์ให้แพทย์และพยาบาลสามารถดูแลและติดต่อคนไข้ได้ รวมถึงมอนิเตอร์สำหรับเช็คอุณหภูมิ ผู้ป่วย วางระบบเครือข่ายภายใน เดินสาย LAN ทั้งตึก และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารถึงกันแม้ในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติ แต่ไม่หยุดการติดต่อ ทีโอที ได้ปรับรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์บ้าน ในรูปแบบโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line) โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ในราคาค่าบริการที่ประหยัด มีบริการ TOT Mobile ที่ให้บริการทั้งภาพ เสียง (Video Call) พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย บริการ TOT Fiber 2U โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เร็วและแรงที่สุด เข้ามาช่วยให้การทำงานในช่วง Work From Home มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับเยาวชนในการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่สะดุด ด้วยราคาที่เข้าถึงได้

ถือเป็นภารกิจสำคัญของทีโอที ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่การพัฒนาประเทศ และที่สำคัญคือ การเข้ามาช่วยเชื่อมโยงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบาย สร้างประโยชน์อย่างไร้ขอบเขต ไม่ว่าจะในพื้นที่ใกล้ ไกล ก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของ ทีโอที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความจำเป็นของประชาชนที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการชีวิต

ทั้งหมดนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ หรือ ตามภาระหน้าที่ในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ของการเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการ และเป็นที่พึ่ง ของประชาชนผู้ใช้บริการได้ แม้ในยามที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

และเพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิด “TOT We Care We Share มากกว่าหน้าที่ คือ ที่พึ่งทุกความรู้สึกของคนไทย” ทีโอทีจึงได้จัดทำวิดีโอคลิป ชุด “ที่พึ่ง” ออกมาเพื่อสื่อสารความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และทันต่อสถานการณ์ของทีโอที เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ตามพันธกิจขององค์กรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง