อัพเดทความคืบหน้า โรงงานหน้ากากอนามัย CP ใช้ Automation และ AI ผลิต


ใกล้เสร็จแล้วโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย 100 ล้านของ “เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์” CP ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมผลิตแจกฟรีวันละ 1 แสนชิ้น โดยล่าสุดจับมือผู้เชี่ยวชาญ สจล. เดินหน้าใช้ Automation และ AI ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

- Advertisement -

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงรุนแรง และหน้ากากอนามัยก็ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน “เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์” ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP จึงประกาศสร้างโรงงานหน้ากากอนามัย ผลิตเพื่อ “แจกฟรี” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหน้ากากอนามัย

โดย บริษัทเกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ย่านพระประแดง ของ CPF ถูกเลือกให้เป็นสถานที่สร้างโรงงานหน้ากากอนามัยของ CP เพราะเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องจักรอยู่แล้ว ซึ่งปกติโรงงาน Clean Room หรือโรงงานหน้ากากอนามัยทั่วไปต้องใช้เวลาสร้าง 3 เดือน แต่ CP ต้องสร้างให้เสร็จเร็วกว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือคนไทย ด้วยกำลังการผลิต วันละ 100,000 ชิ้น หรือ เดือนละ 3 ล้านชิ้น

พัฒนาเครื่องจักรด้วยตัวเอง 

เว็บไซต์ We Are CP และ CP E-News รายงานความคืบหน้าการสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย คุณศักดิ์ชัย บัวมูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) บอกว่าโรงงานหน้ากากอนามัย แบ่งเป็น 4 ส่วนงานหลัก 1. ออกแบบและสร้าง Clean Room  2. งานระบบที่ใช้กับ Clean Room 3. ติดตั้งเครื่องจักรและกระบวนการผลิต และ 4. ระบบ Automation

ขั้นตอนการสร้างโรงงาน พบว่าการสั่งซื้อเครื่องจักรบางส่วนไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา บริษัทจึงได้ผลิตเองบางส่วน โดยใช้ทีมระบบอัตโนมัติ Prototype+ ของ CPF ปกติการผลิตหน้ากากอนามัยแบบหูพับเข้าเพื่อบรรจุซอง รูปแบบนี้หากใช้แรงงานคนจะทำได้ง่าย  แต่พอเป็นเครื่องจักรจึงมีความยุ่งยาก ที่จะทำให้หูหน้ากากพับเข้าด้วยเครื่องอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่สั่งมาไม่มีระบบพับหูอัตโนมัติ จึงต้องใช้ทีมงาน CPF พัฒนาระบบเครื่องพับหูหน้ากากโดยไม่ใช้มือคนขึ้นเอง

“สิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัย  คือ ตั้งแต่กระบวนการผลิตหน้ากากถึงบรรจุซองต้องไร้คนสัมผัส ทั้งหมดจะเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องคุณภาพและสุขอนามัยได้ 100%”

จับมือ สจล. ใช้ AI ตรวจสอบคุณภาพหน้ากาก

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. เป็นหน่วยงานของคณะที่ทำงานร่วมมือกับ CP  ในการช่วยออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพ และใช้เครื่องมือวัดการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ผลิตหน้ากากอนามัย

โดยนำระบบเทคโนโลยี AI มาใช้ในกระบวนการผลิตหน้ากากและมาช่วยตรวจสอบคุณภาพ ให้หน้ากากปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพดี เช่น ส่วนประกอบของหน้ากาก หูคล้องหน้ากาก เหล็กกดจมูก  AI  จะทำให้ชุดประกอบหน้ากากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย

นับถึงวันนี้โรงงานหน้ากากอนามัยของ CP เดินหน้าก่อสร้างมาจนถึงขั้นตอนที่เริ่มมี “หน้ากากอนามัย” ตัวเป็นๆ จับต้องได้ออกมาให้เห็นแล้ว ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงทดสอบ ทดลอง แต่ก็ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพเพียงพอ ก่อนจะเริ่มเดินเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยจริง เพื่อแจกฟรีให้กับคนไทย บรรเทาปัญหาขาดแคลนในสถานการณ์โควิด-19

ภาพขณะตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัย (ยังไม่ผลิตจริง)