Resubae Fast Track ให้คำแนะนำในการปรับ resume ฟรี เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 [PR]

โครงการ Resubae Fast Track ให้คำแนะนำในการปรับ resume ฟรี รับวิกฤติโควิด-19 เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ คุณชาลี วิทยาชำนาญกุล ประธานกรรมการบริหาร Resubae บริษัทผู้ให้บริการด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลชั้นนำที่มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการคัดเลือก resume มากกว่า 30,000 ฉบับ โดยต้องการนำองค์ความรู้ด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลและความเชี่ยวชาญของทีมงานมาช่วยเหลือทั้งผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่กังวลว่าจะถูกเลิกจ้าง และนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดแรงงานชะลอตัวในช่วงโรคไวรัสโควิดระบาด โดยเปิดโครงการฯ ให้คำแนะนำในการปรับ resume โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- Advertisement -

โดยตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบนั้นทางสภาองค์การนายจ้างและผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรม (อีคอนไทย) ระบุว่า วิกฤติโรคไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้มีคนตกงานไม่น้อยกว่า 6.5 ล้านคน จากเกณฑ์การคาดการณ์เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุไว้ว่า จะมีคนว่างงานสูงสุดไม่เกิน 5 แสนคน

ทั้งนี้ทาง คุณเหรียญทอง วงศ์แสงขำ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ Resubae และที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล คาดการณ์ว่า หากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวยังยืดเยื้อต่อไป จะส่งผลให้องค์กรในไทยส่วนใหญ่ชะลอการรับพนักงานไปอีก 8-12 เดือนนับจากนี้

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดแรงงานชะลอตัว ได้รับการพิจารณาว่าจ้างจากบริษัทและองค์กรต่างๆ โดยเร็ว ทางโครงการฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวส่ง resume เข้ามาทางอีเมล์ที่ info@resubae.com แล้วทีมงานจะตอบกลับโดยให้คำแนะนำและระบุวิธีปรับปรุง resume ให้มีข้อมูลครบถ้วนและใช้เทคนิคการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังให้บริการด้านการแนะแนวอาชีพเป็นรายบุคคลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยเช่นกัน

ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้คนไทยทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดแรงงานชะลอด้วยจากวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านพ้นภาวะเช่นนี้ได้โดยเร็วที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.resubae.com/