Tag: Free Career Advice

Resubae Fast Track ให้คำแนะนำในการปรับ resume ฟรี เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 [PR]

โครงการ Resubae Fast Track ให้คำแนะนำในการปรับ resume ฟรี รับวิกฤติโควิด-19 เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ คุณชาลี วิทยาชำนาญกุล ประธานกรรมการบริหาร Resubae บริษัทผู้ให้บริการด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลชั้นนำที่มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการคัดเลือก resume มากกว่า 30,000 ฉบับ โดยต้องการนำองค์ความรู้ด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลและความเชี่ยวชาญของทีมงานมาช่วยเหลือทั้งผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่กังวลว่าจะถูกเลิกจ้าง และนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดแรงงานชะลอตัวในช่วงโรคไวรัสโควิดระบาด โดยเปิดโครงการฯ ให้คำแนะนำในการปรับ...
- Advertorial -